Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Leasing για Μεταφορικά Μέσα

/Leasing για Μεταφορικά Μέσα
Leasing για Μεταφορικά Μέσα2018-10-24T19:50:09+03:00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επενδυτικά Δάνεια με 50% άτοκη χρηματοδότηση του κεφαλαίου
Ανταγωνιστικότιτα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Επιχειρηματικά - Ναυτιλιακά - Βιομηχανικά - Ξενοδοχειακά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan
Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης
Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Leasing για Μεταφορικά Μέσα

Οι ευέλικτες λύσεις leasing αυτοκινήτων Η Εταιρία μας μπορεί να συνεργασθεί με προμηθευτές (πωλητές) παγίου εξοπλισμού, όπως ιατρικών μηχανημάτων, φορτηγών, μηχανημάτων έργου, επιβατικών αυτοκινήτων κ.ά., που σας διευκολύνουν να αποκτήσετε τα επαγγελματικά οχήματα που χρειάζεται η επιχείρησή σας και να διαχειριστείτε το στόλο σας. Σας απαλλάσσουν από το άγχος που συνεπάγεται η ιδιοκτησία μεταφορικού μέσου και συνδυάζονται με ολοκληρωμένη κάλυψη οχήματος. Επιπλέον, με τη λήξη της μίσθωσης έχετε τη δυνατότητα να αντικαταστήσετε το όχημά σας με καινούργιο.

Ουσιαστικά, ο προμηθευτής κατευθύνει τον υποψήφιο μισθωτή στην εταιρία Leasing, η οποία αξιολογεί και εγκρίνει κατά περίπτωση.

Απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μεγέθους και νομικής μορφής.

Leasing Επαγγελματικών Οχημάτων Λύσεις leasing για καινούργια ή μεταχειρισμένα επαγγελματικά αυτοκίνητα:

 • Φορτηγά δημοσίας χρήσεως
 • Φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως
 • Τουριστικά λεωφορεία
 • Ελαφρά πετρελαιοκίνητα φορτηγά

Το Leasing Επαγγελματικών Αυτοκινήτων προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ανανέωσης οχήματος και αποφυγή κινδύνων απαξίωσης. Εξυπηρετεί:

 • Αυτοκινητιστές με άδεια εθνικών ή διεθνών μεταφορών
 • Επιχειρήσεις που μεταφέρουν με ίδια μέσα τα προϊόντα τους
 • Επιχειρήσεις διανομών και logistics
 • Τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικά γραφεία

Leasing Επιβατηγών Αυτοκινήτων

Λύσεις leasing για καινούργια ΙΧΕ αυτοκίνητα με δυνατότητα ανανέωσης οχήματος και αποφυγή κινδύνων απαξίωσης.

Vendor Leasing για Αυτοκίνητα και Φορτηγά

Χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων και φορτηγών εκτεταμένης χρήσης και χαμηλής αξίας. Απευθύνεται τόσο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες (τελικοί χρήστες), όσο και σε προμηθευτές (vendors).

Η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας εξασφαλίζει:

 • Ευκολότερη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης (Leasing)
 • Φορολογικά οφέλη μέσω της έκπτωσης των μισθωμάτων
 • Πρόσθετες παροχές από τον προμηθευτή, όπως συντήρηση κ.λπ.
 • Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της επαγγελματικής δραστηριότητάς του

Ο προμηθευτής εξασφαλίζει:

 • Αύξηση πωλήσεων χωρίς ανάλογη χρηματοδοτική επιβάρυνση
 • Παράκαμψη περιορισμού για ελάχιστο όριο σύμβασης μέσω της υπομίσθωσης
 • Ενίσχυση της ρευστότητας, αφού οι πωλήσεις πραγματοποιούνται με μετρητά
 • Απλή και γρήγορη διαδικασία

Προϋποθέσεις συνεργασίας:

 • Πολυετής επιχειρηματική παρουσία
 • Τεχνογνωσία
 • Ποιοτικό πελατολόγιο

Διαδικασία:

 • Προσέλκυση πελατείας
 • Προετοιμασία φακέλου σε συνεργασία με τον υποψήφιο μισθωτή
 • Υποβολή αιτήματος σύμφωνα με τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος
 • Εξέταση αιτήματος
 • Εγκριτική Επιστολή στον πελάτη
 • Υπογραφή Γενικών Όρων Συμβάσεως
 • Συμφωνία πλαισίου συνεργασίας (τιμολογήσεις, κριτήρια, διαδικασία)
 • Εξόφληση του προμηθευτή τοις μετρητοίς.

Πλεονεκτήματα:

 • Εξόφληση τοις μετρητοίς
 • Ενίσχυση ρευστότητας
 • Άμεση εξυπηρέτηση και χρηματοδότηση των πελατών
 • Ανταγωνιστική τιμολόγηση
 • Πλήρες φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων για τους προμηθευτές και τους πελάτες τους.
Δικαιολογητικά για Υποβολή Αιτήσεως Χρηματοδοτικής Μισθώσεως
 • 1α. Προσφορά ή Προτιμολόγιο Προμηθευτή/των

 • 1β. Άδεια οικοδομής – Όψεις – Τομές – Κατόψεις -Τοπογραφικό Διάγραμμα – Διάγραμμα καλύψεως (Θεωρημένα από Πολεοδομία) – Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας – Κανονισμός συνιδιοκτησίας Για ακίνητα: Τίτλοι Ιδιοκτησίας 20 ετών με τα πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου (Βαρών –
  Ιδιοκτησίας – μεταγραφής μη διεκδικήσεως),νόμιμα επικυρωμένα – Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα πωλητή και μισθωτή χρηματοδοτικής μισθώσεως

 • 2. Αντίγραφο εντύπου Εφορίας (Ε9) (Δήλωση στοιχείων ακινήτων)

 • 3. Αντίγραφο δηλώσεως ακινήτου περιουσίας εταιρίας

 • 4. Αν προτείνονται εγγυητές: Φωτοτυπία ταυτοτήτων, Αντίγραφο εντύπου Εφορίας Ε9, Αντίγραφα
  εκκαθαριστικών σημειωμάτων Εφορίας των τριών (3) τελευταίων ετών

 • 5. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας

 • 5α. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας των εταίρων και – για Ε.Π.Ε. – του διαχειριστή

 • 5β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας των κύριων μετόχων & των νομίμων εκπροσώπων

 • 6. Αντίγραφα αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος η εκκαθαριστικών σημειωμάτων
  εφορίας τριών τελευταίων ετών

 • 7. Αντίγραφα περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ τρέχοντος έτους

 • 8. Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών μετά του προσαρτήματος και πρόσφατο
  ισοζύγιο (για Ο.Ε., Ε.Ε., Αστική εταιρία όταν τηρούν εμπορικά βιβλία Γ’ κατηγορίας)

 • 9. Οικονομοτεχνική μελέτη για νεοσύστατη επιχείρηση

 • 10. Ασφαλιστική ενημερότητα

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Τα υπ’ αριθμ. 8 και 9 έγγραφα πρέπει να είναι σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
  2. Για την υπογραφή συμβάσεως απαιτείται πλήρης σειρά επικυρωμένων νομιμοποιητικών εγγράφων και επί ελευθέρων επαγγελματιών
  δήλωση ενάρξεως επιτηδεύματος.

On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.