Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Δάνεια Ενημερωθείτε τώρα και γίνετε συνιδιοκτήτης σύγχρονων ηλιακών πάρκων!

/, Uncategorized, Αγροτικά, Χωρίς κατηγορία/Δάνεια Ενημερωθείτε τώρα και γίνετε συνιδιοκτήτης σύγχρονων ηλιακών πάρκων!

Δάνεια Ενημερωθείτε τώρα και γίνετε συνιδιοκτήτης σύγχρονων ηλιακών πάρκων!

Δάνεια για Επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αγροτικά φωτοβολταικά συστήματα έως 500 KW
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων

Δάνεια για Επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα Χρηματοδοτήστε την επιχείρησή σας και επενδύστε σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Με μια συμμετοχή σε ηλιακό πάρκο, θα γίνετε συνιδιοκτήτης σε φωτοβολταϊκό πάρκω. Η συμμετοχή σε ηλιακό σύστημα είναι επικερδής και φιλικά στο περιβάλλον.

 Τα σύγχρονα ηλιακά συστήματα παράγουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια , αξιόπιστα και όλο και πιο φτηνά. Η ηλιακή ενέργεια παράγεται κυρίως κατά το μεσημέρι όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας όσο και οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ανταλλαγή είναι υψηλότερες.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο δάνειο που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.

Με πρόσφατη αλλαγή στα φωτοβολταϊκά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 4602/19, δίνεται η δυνατότητα στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, να εγκαταστήσουν μέχρι δύο αγροτικά φωτοβολταικά συστήματα δυναμικότητας έως 500 KW έκαστο, με σκοπό την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο έχουν επιπλέον εισόδημα από την πώληση της περίσσιας ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Επίσης τα έσοδα αυτά θα θεωρούνται και θα φορολογούνται ως αγροτικό εισόδημα.

Επενδυτικά Πλεονεκτήματα

 1. Δάνειο παγίων εγκαταστάσεων
 2. Βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εκχώρηση της επιχορήγησης
 3. Δυνατότητα επένδυσης ακόμα και με 50.000,00 €
 4. Υψηλές αποδόσεις με ετήσια αποπληρωμή
 5. Σίγουρη επένδυση για 20 χρόνια
 6. Ανεξάντλητη πηγή ενέργειας
 7. Ασφάλιση όλων τον κινδύνων σε περίπτωση βλάβης

Ενδεικτικές τιμές Φωτοβολταϊκών

 • Φωτοβολταϊκό Πάρκο 100kw παραγωγή έως 180.000KWh από 43.500€.
 • Φωτοβολταϊκό Πάρκο 200kw παραγωγή έως 360.000KWh από 76.500€.
 • Φωτοβολταϊκό Πάρκο 300kw παραγωγή έως 540.000KWh από 114.000€.
 • Φωτοβολταϊκό Πάρκο 400kw παραγωγή έως 720.000KWh από 154.000€.
 • Φωτοβολταϊκό Πάρκο 500kw παραγωγή έως 900.000KWh από 189.900€.

Ετήσια έσοδα από Φωτοβολταικά 100Kw και 500Kw

Ας δούμε 2 παραδείγματα με το επιπλέον εισόδημα που μπορεί να κερδίσεις απο φωτοβολταικά 100kw και 500Kw:

– Eνα φωτοβολταϊκό πάρκο 100 KW παράγει ετησίως, περίπου 155.000 KWh. Με τιμή πώλησης της KWh στα 0,075 € το επιπλέον κέρδος  θα είναι περίπου 11.600 € ετησίως.
– Eνα φωτοβολταϊκό πάρκο 500 KW παράγει περίπου 775.000 KWh ετησίως. Με τιμή πώλησης της KWh στα 0,075 € το επιπλέον κέρδος θα είναι περίπου 58.000 € ετησίως.

Ενημερωθείτε τώρα και γίνετε συνιδιοκτήτης σύγχρονων ηλιακών πάρκων!

Χορηγείται για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε φωτοβολταϊκά συστήματα, είτε αυτά εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα, είτε καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

Διάρκεια της χρηματοδότησης έως 20 έτη Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • εκχώρηση απαίτησης από τη σύμβαση πώλησης του ρεύματος στη ΔΕΗ/ΔΕΣΜΗΕ
 • εκχώρηση της επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο
 • προσωπικές εγγυήσεις ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις

Επιλέξιμες δαπάνες Ενδεικτικά, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

 • Αγορά γης /ακινήτων
 • Οι δαπάνες κατασκευής / προμήθειας παγίων 
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
 • Τα τραπεζικά έξοδα 
 • Οι αμοιβές συμβούλων
 • Τα έξοδα εγγυήσεων 
 • Κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός με εκχώρηση της επιχορήγησης

 • Χορηγείται σε ποσοστό έως και 100% του ποσού της επιχορήγησης
 • Η εκταμίευση της χορήγησης πραγματοποιείται αμέσως μετά τη σύνδεση του πάρκου με το Δίκτυο και την ενεργοποίηση της Σύμβασης της ΔΕΗ ή τον ΔΕΣΜΗΕ
 • Προϋπόθεση της χορήγησης είναι η εκχώρηση απαίτησης από τη σύμβαση πώλησης ρεύματος

ΒΗΜΑΤΑ  &  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

έως 500 kW επί εδάφους ή έως 1 MW επί κτιρίου ή στεγάστρου ( σύμφωνα με τον νέο Νόμο  3851/2010 και τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ΔΕΗ)

 • Επιλογή κατάλληλου αγροτεμαχίου / γηπέδου για την εγκατάσταση του Φ-Β σταθμού:
 1. να υπάρχει τίτλος κυριότητας (συμβολαιογραφική πράξη και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο), ή κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης (σε περίπτωση απλής μίσθωσης, το μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ και αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ιδιοκτήτη). Γίνονται δεκτά και προσύμφωνα αγοράς ή μίσθωσης.
 2. να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο ( άρα τουλάχιστον 4 στρ. για εκτός σχεδίου)
 3. να υπάρχει πρόσβαση (επαρχιακός, δημοτικός, αγροτικός δρόμος)
 4. να μην είναι μακριά από το δίκτυο ΔΕΗ (λόγω μεγαλύτερου κόστους – χρόνου σύνδεσης)
 5. να μην εντάσσεται στις ζώνες αποκλεισμού (αρχαιολογικές ζώνες, δάση, γη υψηλής παραγωγικότητας (στην Αττική και πάνω από το 1% της καλιεργήσιμης γης στους υπόλοιπους νομούς),  κηρυγμένα μνημεία της φύσης)
 6. Θα πρέπει να υπάρχει τοπογραφικό του χώρου εγκατάστασης (1:500). Στο τοπογραφικό οι κορυφές του χώρου εγκατάστασης πρέπει να είναι εξαρτημένες στο «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς» (ΕΓΣΑ) ’87. Θα απαιτηθούν  χάρτες του χώρου εγκατάστασης από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000 (γεωαναφερμένοι και οι δύο χάρτες) και με αποτύπωση του πολυγώνου του γηπέδου (χώρου) της εγκατάστασης. Οι κορυφές του πολυγώνου του χώρου εγκατάστασης πρέπει να είναι εξαρτημένες στο «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς» (ΕΓΣΑ) ’87. Το τοπογραφικό πρέπει να είναι εκτυπωμένο με υπογραφή και σφραγίδα    τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού. Επίσης απαιτείται το πλήρες αρχείο σε AutoCAD (αρχείο .dwg) του τοπογραφικού (συμπεριλαμβανομένων των χαρτών ΓΥΣ σε ψηφιακή μορφή). Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η λήψη Ε.Π.Ο. θα απαιτηθούν και φωτογραφίες του χώρου εγκατάστασης (ιδανικά από 4 διαφορετικές γωνίες λήψης ).
 • Σύσταση εταιρείας (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) η οποία θα υποβάλλει τις αιτήσεις για αδειοδότηση του έργου ή προσθήκη σε καταστατικό υφιστάμενης εταιρείας της  νέας δραστηριότητας «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ»
 • Κατοχή του γηπέδου εγκατάστασης  (Τίτλος κυριότητας του γηπέδου εγκατάστασης (συμβολαιογραφική πράξη και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο), ή νόμιμης κατοχής αυτού (μισθωτήριο συμβόλαιο της εταιρείας του επενδυτή). Γίνονται δεκτά και προσύμφωνα αγοράς ή μίσθωσης.  (Πριν την σύνδεση με το δίκτυο θα απαιτηθεί συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης με πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο)
 • Αίτηση προς ΔΕΗ για τον προσδιορισμό των όρων σύνδεσης του Φ-Β σταθμού στο δίκτυο
 • Αίτηση για λήψη βεβαίωσης απαλλαγής από έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (για σταθμούς ισχύος έως 500 kW). Κατ’ εξαίρεση υπόκειται σε διαδικασία ΕΠΟ φωτοβολταϊκά ισχύος έως 500 kW εφόσον : α) εγκαθίσταται σε περιοχές Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από 100 μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού και β) γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων με άλλο Φωτοβολταϊκό Σταθμό και η συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει το όριο των 500 kW . Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) απαιτείται οποσδήποτε για σταθμούς ισχύος άνω των  500 kW.
 • Αίτηση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από Πολεοδομία ( ή έγκριση εργασιών)

Για την αίτηση θα απαιτηθούν: 

 1. Γνωμοδότηση από αρχαιολογικές υπηρεσίες (Εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, Εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων, Εφορία νεότερων μνημείων)
 2. Πράξη χαρακτηρισμού του αγροτεμαχίου από δασαρχείο
 3. Βεβαίωση χρήσης γης από πολεοδομία
 4. Βεβαίωση περί γης υψηλής παραγωγικότητας από ΝΕΧΩΠ.
 • Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ για τη σύνδεση του Φ-Β σταθμού στο δίκτυο
 • Σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ ( ή ΔΕΗ για νησιά)
 • Εγκατάσταση και σύνδεση του Φ-Β σταθμού στο δίκτυο

2. Bήματα για την υλοποίηση επένδυσης  φωτοβολταϊκού σταθμού  επί κτιρίου ή στεγάστρου

 • Επιλογή κατάλληλης στέγης ή στεγάστρου για την εγκατάσταση του Φ-Β σταθμού
 • Σύσταση εταιρείας (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) η οποία θα υποβάλλει τις αιτήσεις για αδειοδότηση του έργου ή προσθήκη σε καταστατικό υφιστάμενης εταιρείας της  νέας δραστηριότητας «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ»
 • Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης (στέγη) , κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
 1. για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού:
  Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου και της οικοδομικής άδειας, ή συμβολαιογραφική πράξη αγοράς κτιρίου και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο)
 2. για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη:
  Μισθωτήριο συμβόλαιο (είτε σφραγισμένο από την αρμόδια ΔΟΥ, είτε από συμβολαιογράφο με το πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο) Αίτηση προς ΔΕΗ για τον προσδιορισμό των όρων σύνδεσης του Φ-Β σταθμού στο δίκτυο
 • Αίτηση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από Πολεοδομία  ( για ΦΒ ισχύος >  100 kW )
 • Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ για τη σύνδεση του Φ-Β σταθμού στο δίκτυο
 • Σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ ( ή ΔΕΗ για νησιά)
 • Εγκατάσταση και σύνδεση του Φ-Β σταθμού στο δίκτυο

Επενδύσετε σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

On line Αίτηση εκλεξιμότητας σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα.
2022-02-11T21:05:59+03:0012 Νοεμβρίου, 2020|0 Comments