Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Χρηματοδότηση μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής

/, Ανοικτά επιδοτούμενα προγράμματα, Χωρίς κατηγορία/Χρηματοδότηση μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής

Χρηματοδότηση μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής

Επιστρεπτέας προκαταβολής

Έως 50 του κύκλου εργασιών της επιχείρησης
Δικτυακός τόπος www.ependyseis.gr
Χρόνος αποπληρωμής θα είναι Έως 5 έτη
Μέσω Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan
Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης

Στη διάθεση των επιχειρήσεων το νέο πρόγραμμα παροχής δανείων με επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Eνεργοποιείται Από τις 28/04/2020

Προς όφελος των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας.

Διαδικασία 

Η επιχείρηση, να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να ακολουθήσει την εξής διαδικασία Ενισχύσεων αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) ή στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr προαπαιτείται εκθέσει βιωσιμότητας ( Business Plan ) για την υπαγωγή τους προγράμματος

Διάρκεια και επιτόκιο των δανείων

καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική, τα δάνεια επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά δύο αυτά έτη τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19/03/2020

Ύψος Δανείου διαμορφώνεται ως εξής,

Ποσό και Διάρκεια δανείου €25.000 – €1.500.000 με εξόφληση από 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 24 μήνες

Ποσό και Διάρκεια δανείου €10.000 – €500.000 με εξόφληση από 2 έως 5 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 6 μήνες

Έως 50 του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους

Εκταμίευση εφάπαξ Η εκταμίευση του ποσού γίνεται εφάπαξ.

Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις

χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Ο χρόνος αποπληρωμής θα είναι 5 έτη

  1. με τον πρώτο χρόνο να θεωρείται περίοδος χάριτος ώστε οι επιχειρήσεις να μην έχουν την υποχρέωση να αποπληρώσουν τις δόσεις του δανείου. Η αποπληρωμή θα γίνει τα επόμενα 4 χρόνια με ισόποσες δόσεις και εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.
  2. το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Η ενεργοποίησή της προβλέπεται στην ΠΝΠ που εκδόθηκε χθες. Ορίζεται το ”Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής”. Αναφέρεται πως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του. Η ενίσχυση με τη μορφή της ”επιστρεπτέας προκαταβολής” είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα έχει τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος. Στο μέτρο εντάσσονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων και για 45 ημέρες μετά, δεν θα προχωρήσουν σε απολύσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση όλες τις πιθανές πηγές άντλησης ρευστότητας, είτε από κεφάλαια στο εξωτερικό, είτε από προγράμματα στην Ευρώπη. Για αυτό το σκοπό σχεδιάζεται η αξιοποίηση 3 δις ευρώ μέσω εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, σχεδιάζεται παροχή ρευστότητας μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕτΕ) ύψους 2 δις ευρώ, και αντίστοιχο πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500 εκατ ευρώ. Αυξημένα κατά 250 εκατ ευρώ θα είναι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για τη χορήγηση νέων δανείων με 100% επιδότηση του επιτοκίου για δύο χρόνια.  

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

Δεν μπορούν να ενταχθούν στη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19 οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:

  • Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
  • Πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
  • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
  • Εξαγωγές – όταν η χρηματοδότηση αφορά εξαγώγιμο προϊόν.
  • Οδικές εμπορευματικές μεταφορές – όταν η χρηματοδότηση αφορά απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά, κ.λπ.).
  • Κλάδο οπλικών συστημάτων.
  • Τομέα άνθρακα.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα
Αττικής, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Χανίων, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Συν. Τράπεζα
Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας

Σχετικά έγραφα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑΣ
2020-04-30T19:42:49+03:0027 Απριλίου, 2020|0 Comments