Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Συμβολαιακή Τραπεζική Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας

/Συμβολαιακή Τραπεζική Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας
Συμβολαιακή Τραπεζική Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας2018-10-24T20:15:30+03:00

Δάνειο υποστήριξης αγροτών

Βελτίωση γεωργό – κτηνοτροφικών κτισμάτων.
Φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου, Μηχανολογικού εξοπλισμού.
Δάνειο υποστήριξης νέων αγροτών.
Δάνειο αγροτών γη και εξοπλισμός.
Αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.
Μέχρι 6 έτη για αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου.
Πρόγραμμα μοχλός αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας
Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης.

Συμβολαιακή Τραπεζική Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας

Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής προσφέρει καινοτόμες λύσεις, για τη στήριξη της παραγωγής, της μεταποίησης/εμπορίας καθώς και της προβολής και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων.

  • Συμβολαιακή Γεωργία, Κτηνοτροφία & Αλιεία
  • Συμβολαιακή Τραπεζική Αγροεφοδίων
  • Συμβολαιακή Τραπεζική Ξενοδοχείων
  • Συμβολαιακή Τραπεζική Λιανεμπορίου

Το πρόγραμμα αυτό αναδεικνύεται ως δυναμικός μοχλός αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες και αξιοποιεί τις δυνατότητες όλων των εμπλεκόμενων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο καταλυτικά στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.

On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για Αγρότες Ελεύθερους Επαγγελματίες.