Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Δάνειο αγροτών γη και εξοπλισμός από € 5.00€ ηλικίας 18-70 ετών

/Δάνειο αγροτών γη και εξοπλισμός από € 5.00€ ηλικίας 18-70 ετών
Δάνειο αγροτών γη και εξοπλισμός από € 5.00€ ηλικίας 18-70 ετών2018-10-24T20:11:31+03:00

Δάνειο υποστήριξης αγροτών

Βελτίωση γεωργό – κτηνοτροφικών κτισμάτων.
Φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου, Μηχανολογικού εξοπλισμού.
Δάνειο υποστήριξης νέων αγροτών.
Δάνειο αγροτών γη και εξοπλισμός.
Αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.
Μέχρι 6 έτη για αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου.
Πρόγραμμα μοχλός αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας
Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης.

Δάνειο αγροτών γη και εξοπλισμός από € 5.00€ ηλικίας 18-70 ετών

Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργό – κτηνοτροφικών κτισμάτων,  Αγορά πάγιου εξοπλισμού, Ανέγερση γεωργό – κτηνοτροφικών κτισμάτων, Αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου

Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18-70 ετών.

  • Για χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού: έως 10 έτη.
  • Για χρηματοδότηση αγοράς γης, αγοράς / ανέγερσης γεωργο – κτηνοτροφικών κτισμάτων: έως 15 έτη
  • Για χρηματοδότηση φυτικού κεφαλαίου: έως 8 έτη
  • Για χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου: έως 6 έτη

Από €5.000 με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειωμένου ακινήτου.

On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για Αγρότες Ελεύθερους Επαγγελματίες.