Factoring

/Factoring
Factoring2018-10-21T12:51:43+03:00

Factoring

Η εξασφάλιση ρευστότητας και ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις των επιχειρήσεων σήμερα, προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική  Περιγραφή

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών Factoring και προϊόντων που περιλαμβάνει:

Υπηρεσίες

 • Χρηματοδότηση (προεξόφληση)
 • Διαχείριση λογαριασμών πελατών
 • Είσπραξη απαιτήσεων
 • Πιστωτικό έλεγχο
 • Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου

Προϊόντα

 • Εγχώριο Factoring
  • με αναγωγή (με αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη)
  • χωρίς αναγωγή
 • Προεξόφληση τιμολογίων (χωρίς αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη)
 • Εξαγωγικό Factoring
 • Εισαγωγικό Factoring

Οι άνθρωποι της Lta Solutions Ltd Επαγγελματικός Σύμβουλος αξιολογεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας. Προτείνει τις κατάλληλες χρηματοδοτικές επιλογές. Προσαρμόζετε τους όρους αποπληρωμής και το ποσό της δόσης ώστε να μην επηρεάζεται η ρευστότητα της επιχείρησής σας.