Χωρίς κατηγορία

/Χωρίς κατηγορία

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ II

2019-05-19T10:51:56+03:00Απρίλιος 2nd, 2019|Tags: |

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με [...]

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

2019-02-10T23:16:08+03:00Φεβρουάριος 10th, 2019|Tags: |

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 του πριμ των 14.000 ευρώ «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

2019-02-10T11:49:40+03:00Φεβρουάριος 10th, 2019|Tags: |

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 του πριμ των 14.000 ευρώ «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Μικροδάνεια και εγγυήσεις για αγροτικά έως 25.000 ευρώ

2018-12-14T14:02:07+03:00Δεκέμβριος 14th, 2018|Tags: |

Μικροδάνεια και εγγυήσεις για αγροτικά έως 25.000 ευρώ Μικροπιστώσεις Εγγυητής στα δάνεια και για το µισό χαρτοφυλάκιο που θα στηθεί θα είναι το ταµείο των Προγραµµάτων. Αναλυτικά σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες τα χαρακτηριστικά των µικροδανείων είναι τα εξής: Ποιους αφορά Αφορά όλους τους αγρότες φυσικά πρόσωπα και τις πολύ µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις του [...]

Έγγραφα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

2018-09-15T09:32:31+03:00Σεπτέμβριος 15th, 2018|

Έγγραφα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο  Διαβατήριο ή Ταυτότητα Αποδεικτικό διεύθυνσης  μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΚΟ) Βιογραφικό σημείωμα Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της LTA για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Επίσημα εταιρικά πιστοποιητικά (μετόχων, εγγεγραμμένου γραφείου, σύστασης, Διευθυντή και Γραμματέα) Ιδρυτικό και Καταστατικό Καταπίστευμα μεταξύ του τελικού δικαιούχου και του εγγεγραμμένου μετόχου (όπου εφαρμόζεται) Έγγραφα ταυτοποίησης τελικού δικαιούχου (διαβατήριο [...]

Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας 

2018-09-15T09:07:49+03:00Σεπτέμβριος 15th, 2018|Tags: |

Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας Κατά την οριστικοποίηση του φορολογικού σχεδιασμού που θα συζητήσετε και θα συμφωνήσετε μαζί με τους φορολογικούς μας συμβούλους τα ακόλουθα έγγραφα είναι αναγκαία για την ίδρυση κυπριακής εταιρείας και για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή Αντίγραφο [...]

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

2018-07-17T21:01:42+03:00Ιούλιος 17th, 2018|Tags: |

Η Κύπρος σαν ένα μοντέρνο χρηματοοικονομικό κέντρο που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες διαθέτει ένα σύγχρονο τραπεζικό σύστημα στο οποίο δραστηριοποιούνται τόσο τοπικές τράπεζες καθώς και τραπεζικά ιδρύματα με παγκόσμια παρουσία και με κύριο σκοπό της εξυπηρέτηση εταιρειών και επιχειρηματιών διεθνών δραστηριοτήτων. Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα μετά τις δύσκολες μέρες του 2013 είναι [...]

Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις και Κίνητρα για επενδύσεις στην Κύπρο

2018-07-17T21:07:54+03:00Ιούλιος 17th, 2018|

Εν όψει του αυξανόμενου και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η Κυβέρνηση έχει πάρει αρκετά μέτρα για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, τόσο στη διεθνή όσο και στην τοπική αγορά με σκοπό να επιτύχει σταθερή και αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη και να μεγιστοποιήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας μελετήσει σε βάθος τρόπους για την ανάπτυξη [...]

Διαδικασίες σχετικά με τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας Ανάλογα με την επιδιωκόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα

2018-07-17T21:09:26+03:00Ιούλιος 17th, 2018|

Διαδικασίες σχετικά με τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας Ανάλογα με την επιδιωκόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και διατυπώσεις Αγρονόμος – Τοπογράφος Αγρονόμος – Τοπογράφος – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Αεροσκάφος – Μονάδα Συντήρησης Αεροφωτογράφιση Αισθητικός Ακίνητη Ιδιοκτησία – Ανέγερση/ Αλλαγή Χρήσης Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίου Αποθήκευση Προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Αποστολέας Προϊόντων Ειδικού Φόρου [...]

Επαγγελματικά Υποστατικά Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής

2018-07-17T21:11:53+03:00Ιούλιος 17th, 2018|

Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής, κτιρίου ή υποστατικού εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα (βιομηχανία, εμπόριο, την άσκηση ενός επαγγέλματος ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εξασφαλίζει εισόδημα) στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας χρήσης του υποστατικού για επαγγελματική δραστηριότητα από το οικείο Συμβούλιο του Δήμου ή της Κοινότητας εντός των ορίων των οποίων θα [...]