Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας

/Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας

Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

2018-07-17T21:23:45+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Κάθε εργαζόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε ως μισθωτός είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτοτελώς εργαζόμενοι/ Εργοδοτούμενοι Το έντυπο αίτησης εγγραφής μισθωτού/αυτοτελώς εργαζόμενου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή δια χειρός/ μέσω ταχυδρομείου σε ένα από τα Επαρχιακά Γραφεία [...]

Άδειες παραμονής και εργασίας παραχωρούνται κυρίως πάνω σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση

2018-07-17T20:55:01+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Άδειες παραμονής και εργασίας παραχωρούνται κυρίως πάνω σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση. Σε περίπτωση αυτοτελώς εργαζόμενων ή νομικών προσώπων, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης είναι η αρμόδια αρχή για την πρώτη έκδοση και τις ανανεώσεις, στη συνέχεια, αδειών παραμονής και εργασίας που παραχωρούνται σε όλους τους μη Κύπριους που απασχολούνται από νομικά πρόσωπα [...]

Εγγραφή Επιχείρησης Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές στην Κυπριακή Δημοκρατία

2018-07-17T20:59:01+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές μπορούν να εγκαθιδρύσουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές οντότητες ή επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία: Εταιρείες (ιδιωτικές ή δημόσιες)· Συνεταιρισμοί (γενικοί ή περιορισμένης ευθύνης)· Εμπορικές επωνυμίες· Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)· Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών. Αρχικά, εκτός από την περίπτωση εγκαθίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας, πρέπει να υποβληθεί Αίτηση για ‘Έγκριση Ονόματος’ πρίν την υποβολή αίτησης για εγγραφή [...]