Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με την εγγύηση του COSME

/, Ανοικτά επιδοτούμενα προγράμματα/Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με την εγγύηση του COSME

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με την εγγύηση του COSME

COSME Επιχειρείν

Επενδυτικό Δάνειο: Από 12 έως 120 μήνες
Διανύουμε μία περίοδο που οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση.
Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κινήσεως με μέγιστη συνολική διάρκεια τα πέντε (5) έτη.
Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κινήσεως: Από 12 έως 72 μήνες
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
Χρηματοοικονομικά Εργαλεία της αίτησης βάση πολιτικής κάθε ΣΠΙ
Εργαλεία και λύσεις στην επιχειρηματικότητα.

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με την εγγύηση του COSME

Η Συνεργασία μας με τις ελληνικές Τράπεζες σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «COSME» και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις

(Εγγύηση του Ταμείου για το 50% του δανείου)

Η χρηματοδότηση των ΜμΕ στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος COSME, που δημιουργήθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 – 2020) και παρέχεται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

Σκοπός και είδη χρηματοδοτήσεως

  • Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την κάλυψη δαπανών αποκτήσεως ή/και δημιουργίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως για την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών, οι οποίες σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.

Ύψος Χρηματοδοτήσεως

  • Έως Ευρώ 150.000

Aνω των Ευρώ 150.000, εφόσον η ΜΜΕ δεν πληροί κάποιο από τα κριτήρια καινοτομίας του Προγράμματος InnovFin.Σε αυτή την περίπτωση το μέγιστο ποσό χρηματοδοτήσεως διαμορφώνεται ως εξής:
Για διάρκεια έως 5 έτη, έως Ευρώ 3.000.000 (πλην των ΜΜΕ οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπου το μέγιστο ποσό είναι Eυρώ 1.500.000).
Για διάρκεια μεγαλύτερης των 5 ετών και έως 10 έτη, έως Ευρώ 1.500.000 (πλην των ΜΜΕ οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπου το μέγιστο ποσό είναι Ευρώ 750.000).

Διάρκεια Εγγυήσεως

  • Η εγγύηση του Ε.Τα.Ε., παρέχεται έως δέκα (10) έτη.

Μορφές Χρηματοδοτήσεως

Επενδυτικό Δάνειο: Από 12 έως 120 μήνες
Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κινήσεως: Από 12 έως 72 μήνες
Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κινήσεως (Αλληλόχρεος Λογαριασμός): Με 12μηνες ανακυκλήσεις και δυνατότητα ετήσιας ανανεώσεως, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα πέντε (5) έτη.

Με καταληκτική ημερομηνία 10.5.2022, εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.

H παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από τo COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

 Επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση

ON LINE ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ:
2021-01-19T21:02:36+03:0014 Ιανουαρίου, 2021|Tags: |0 Comments