Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Φθηνό χρήμα για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

/, Χωρίς κατηγορία/Φθηνό χρήμα για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Φθηνό χρήμα για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Φθηνό χρήμα άνω των 10 δισ. ευρώ αναμένεται να διοχετευτεί στην αγορά έως το τέλος του 2020, προκειμένου επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις πληγές τις πανδημίας.

θηνό χρήμα άνω των 10 δισ. ευρώ αναμένεται να διοχετευτεί στην αγορά έως το τέλος του 2020, προκειμένου επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις πληγές τις πανδημίας. Πρόκειται μεταξύ άλλων για τα φθηνά κρατικά δάνεια που παρέχονται μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, τα κεφάλαια που χορηγούνται μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ αλλά και τα μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ που θα δοθούν σε όσους δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες. «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήμερα τις βασικές επιλογές φθηνής χρηματοδότησης στην εποχή του κορωνοϊού, επισημαίνοντας ότι κομβικός θα είναι ο ρόλος των τραπεζών στη διοχέτευση των κεφαλαίων αυτών στην οικονομία.

Χρηματοδότηση τόκων ενήμερων δανείων

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή χρηματοδοτικό εργαλείο προϋπολογισμού 750 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των τόκων ενήμερων δανείων για το χρονικό διάστημα Απριλίου – Αυγούστου. Το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο αποτέλεσε το πρώτο εργαλείο στην ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων από τον περασμένο Μάρτιο. Αφορά επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις του μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr μέχρι τις 31 Αύγουστου 2020. Η δράση αφορά την κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων στις 31/12/2019 επιχειρηματικών δανείων και λογαριασμών αλληλόχρεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ από όσους έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών ότι πλήττονται από την πανδημία και υπό την προϋπόθεση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19/3/2020 και στις 31/12/2020. Οσοι έχουν ήδη κάνει χρήση του μέτρου έως και τον Ιούνιο και επιθυμούν να επωφεληθούν από το επιπλέον διάστημα των δύο μηνών που παρατάθηκε το πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκ νέου.

Κάλυψη δανείων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας

Στις 3 Ιουνίου 2020 τέθηκε σε εφαρμογή το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η δράση αυτή καλύπτει το σύνολο των επιχειρήσεων για εγγύηση κατά 80% του ποσού του δανείου. Η μόχλευση που δημιουργείται οδηγεί σε δανειακά κεφάλαια συνολικού ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τις τράπεζες να έχουν δεσμευτεί για νέα δάνεια το 2020 ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με βάση τα στοιχεία της 21ης Ιουνίου έχουν ήδη υποβληθεί συνολικά 80.000 αιτήσεις από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Το πλαίσιο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θέτει ως προϋπόθεση οι επιχειρήσεις που θα καλύπτονται να μην είναι προβληματικές στις 31/12/2019. Το πρόγραμμα παρέχει εγγύηση 80% για το κάθε δάνειο και επιδότηση της προμήθειας εγγύησης έως και 100% (ανάλογα με το ύψος προηγούμενων ενισχύσεων) και για διάστημα έως πέντε χρόνια. Επιλέξιμα είναι δάνεια που αφορούν Κεφάλαιο Κίνησης με διάρκεια έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος, είναι νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, ενώ απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Το ύψος του δανείου που μπορεί να ζητήσει μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019. Οσο για το επιτόκιο του δανείου μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας.

Επιστρεπτέα προκαταβολή α’ και β’ φάση

Σχεδόν 2 δισ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν στην αγορά και μέσω του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής, ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο  που έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση. Εως και χθες και στις δυο φάσεις του προγράμματος α’ και β’ είχαν υποβάλει αιτήσεις άνω των 80.000 επιχειρήσεων. Το χρηματοδοτικό εργαλείο καλύπτει ακόμη και επιχειρήσεις που ήταν προβληματικές στο τέλος του 2019 καθώς και ατομικές, χωρίς εργαζομένους. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα MyBusinessSupport, ενώ η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι μέχρι τις 26/6/2020. Ειδικά στον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους, εφόσον διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.

Χρηµατοδοτήσεις µέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Με τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ εξασφαλίζετε 40% άτοκη χρηματοδότηση έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και έως 1.500.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια. Η χρηματοδότηση στηρίζεται στη μέθοδο της συνεπένδυσης κεφαλαίων των τραπεζών και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το 40% του κεφαλαίου παρέχεται άτοκα από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το άλλο 60% από την τράπεζα με προνομιακό επιτόκιο. Στα πλεονεκτήματα της δράσης είναι ότι εξασφαλίζετε μηδενικό επιτόκιο για το 40% της χρηματοδότησης και ευνοϊκό επιτόκιο για το υπόλοιπο 60%. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για νέες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα δάνεια έχουν διάρκεια έως 10 χρόνια (από 5 έως 10 χρόνια για επενδυτικά σχέδια και από 2 έως 5 χρόνια για κεφάλαιο κίνησης).

Μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ και νέο ταµείο για εγγυητικές επιστολές

Παράλληλα με το νομοσχέδιο μικροπιστώσεων που είναι ήδη για ψηφοφορία στη Βουλή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε ό,τι αφορά εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, ειδικά για πολύ μικρές επιχειρήσεις, για αυτές δηλαδή που διαθέτουν μέχρι 10 εργαζομένους και χρηματοδότηση ύψους 25.000 ευρώ, όπως είναι και η ευρωπαϊκή πρακτική, χωρίς εξασφαλίσεις. Τέλος, αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί η δημιουργία νέου ταμείου μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη χορήγηση εγγύησης προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με σκοπό τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί από το ΕΣΠΑ.

Ερχονται και νέα προγράµµατα χρηµατοδοτήσεων €5 δισ.

Ωστόσο κυβέρνηση και τράπεζες δεν μένουν εδώ. Το επόμενο διάστημα μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, αναμένεται να ενεργοποιηθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ενέργεια, κυκλική οικονομία και έργα κρίσιμων υποδομών (3 δισ. ευρώ), το Project Preparation Facility για συντονισμό και χρηματοδότηση ωρίμασης μεγάλων και στρατηγικών έργων υποδομής, αλλά και η δημιουργία πιλοτικού προγράμματος συνεπενδύσεων επιχειρηματικών αγγέλων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ) που θα αφορά ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν σε μικρές εταιρείες δυναμικά εξελισσόμενες, αλλά και το πρόγραμμα soft financing για επανεκκίνηση των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αυτά θα ενισχύσουν την αγορά κινητοποιώντας μαζί με τις τράπεζες κεφάλαια που θα ξεπεράσουν τα 5 δισ. ευρώ.

 Επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑΣ
2020-06-28T12:16:39+03:0028 Ιουνίου, 2020|0 Comments