Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης Innovfin SME Guarantee Facility

/, Χωρίς κατηγορία/Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης Innovfin SME Guarantee Facility

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης Innovfin SME Guarantee Facility

Η Ελληνικές Τράπεζες σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο Innovfin και χορηγεί δάνεια με προνομιακούς όρους (εγγύηση του Ταμείου για το 50% του δανείου) σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Small Midcaps) που απασχολούν έως και 499 άτομα προσωπικό.

Ύψος Επένδυσης €25.000-€7,500.000 εκ. ευρώ.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €25.000 έως €7.500.000.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες επιχειρήσεις, θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Να είναι Μικρομεσαίες ή Small Midcap (έως 499 εργαζόμενοι)
 • Να είναι εγκατεστημένες με λειτουργία στην Ελλάδα
 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια καινοτομίας, όπως να :
  • Αναπτύσσουν καινοτόμο προϊόν/ διαδικασία παραγωγής
  • Αποτελούν ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση
  • Πραγματοποιούν  δαπάνες έρευνας και καινοτομίας που να ανέρχονται τουλάχιστον σε 5% επί του συνόλου των λειτουργικών δαπανών σε ένα εκ των τελευταίων 3 ετών λειτουργίας, σε ετήσια βάση
  • Πραγματοποιούν δαπάνες έρευνας και καινοτομίας σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% της χρηματοδότησης, ετησίως
  • Δέχονται χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά R&I συστήματα στήριξης
  • Έχουν λάβει βραβείο έρευνας και ανάπτυξης ή καινοτομίας
  • Έχουν κατοχυρώσει τεχνολογικό δικαίωμα (όπως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)
  • Έχουν συμμετάσχει επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης
  • Υλοποιούν δαπάνες έρευνας και καινοτομίας που έχουν αναγνωριστεί από αρμόδιους φορείς (Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς)

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητά τους σχετίζεται με:

 • Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες (δηλαδή οποιαδήποτε παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη βάσει των νόμων ή κανονισμών της εθνικής δικαιοδοσίας της για την συγκεκριμένη παραγωγή, το εμπόριο ή τη δραστηριότητα. Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα).
 • Παραγωγή και εμπόριο καπνού και αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και σχετικών προϊόντων.
 • Παραγωγή, εμπόριο όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.
 • Καζίνο και ανάλογες επιχειρήσεις.
 • Τομέα της πληροφορικής, στην έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές σχετικές με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, οι οποίες: i) στοχεύουν συγκεκριμένα: α) στην υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας συμπεριλαμβάνεται στους παραπάνω αναφερόμενους απαγορευμένους τομείς, β) στο διαδικτυακό τζόγο και στα ηλεκτρονικά καζίνο, γ) στην πορνογραφία, ή οι οποίες ii) έχουν σκοπό να επιτρέψουν την παράνομη: α) πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων ή β) μεταφόρτωση ηλεκτρονικών δεδομένων.
 • Ειδικώς στους τομείς των επιστημών της ζωής υφίστανται περιορισμοί (δηλαδή όταν παρέχεται υποστήριξη στη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης ή των τεχνικών εφαρμογών σχετικά με: i) την ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή ii) Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς («ΓΤΟ»), θα απαιτείται από την επιχείρηση η κατάλληλη διαβεβαίωση για τον έλεγχο νομικών, κανονιστικών και ηθικών ζητημάτων που άπτονται της εν λόγω ανθρώπινης κλωνοποίησης για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και /ή ΓΤΟ.
Επιλέξιμες Δαπάνες

Η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή και μικρών Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, τόσο για την κάλυψη των επενδυτικών τους δαπανών όσο και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την λειτουργίας τους.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Καταληκτική ημερομηνία διάθεσης των κεφαλαίων ορίζεται η 30/4/2020, και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Σημείωση:

Η παρούσα χρηματοδότηση υποστηρίζεται από το χρηματοοικονομικό εργαλείο με τη μορφή του μηχανισμού εγγυήσεων “InnovFin SME Guarantee Facility”, με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία” και τoυ Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει τη δυνατότητα αυξημένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑΣ
2019-12-31T10:32:53+03:0031 Δεκεμβρίου, 2019|0 Comments