Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

/, Ανοικτά επιδοτούμενα προγράμματα/Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Οργανισμός: ΕΣΠΑ
Δημόσια Δαπάνη: €60 εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης:  27 Φεβρουάριος, 2019
Ημερομηνία Λήξης: 9 Μαΐου, 2019
Url: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=

Σκοπός

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • την παροχή υπηρεσιών  ιδιωτικής  εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας
  προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Να έχουν πραγματοποιήσει έναρξη πριν την 31/12/2015
 2. Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα (link εδώ) της αναλυτικής πρόσκλησης
 3. Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
  1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου
  2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
  5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Παρεμβάσεις για:
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα. Έως 25.000€ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης ή έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
 • Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών (ISO)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Ποσοστό Επιδότησης

Επιδότηση  50%

Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 27/2/2019. 

Λήξη Υποβολών:   9/5/2019. 

Οι υποβολές θα είναι  με σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

2019-02-10T23:26:10+03:0010 Φεβρουαρίου, 2019|0 Comments