Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

/, Χωρίς κατηγορία/Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Οργανισμός: ΕΣΠΑ
Δημόσια Δαπάνη: €400 εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης: 20 Φεβρουαρίου, 2019
Ημερομηνία Λήξης: Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και έως 18 μήνες
Url: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=

Σκοπός

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  1. Να έχουν πραγματοποιήσει έναρξη πριν την 31/12/2015
  2. Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα (link εδώ) της αναλυτικής πρόσκλησης
  3. Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding, έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
  • Ψηφιακή Προβολή
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
  • Μεταφορικά Μέσα
  • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό )

Ποσοστό Επιδότησης

Επιδότηση από 50% – 65%
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 20/2/2019

Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Σημαντικά Αρχεία

2019-02-10T23:16:08+03:0010 Φεβρουαρίου, 2019|Tags: |0 Comments