Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας 

/, Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας, Χωρίς κατηγορία/Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας 

Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας 

Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας

Κατά την οριστικοποίηση του φορολογικού σχεδιασμού που θα συζητήσετε και θα συμφωνήσετε μαζί με τους φορολογικούς μας συμβούλους τα ακόλουθα έγγραφα είναι αναγκαία για την ίδρυση κυπριακής εταιρείας και για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας

  • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή
  • Αντίγραφο οποιουδήποτε πρόσφατου Λογαριασμού Κοινής Ωφέλειας
  • Πληρεξούσιο προς το γραφείο μας για την Εγγραφή της Εταιρείας Επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή

Τα πιο πάνω έγγραφα μπορούν να παρουσιαστούν στους αντιπροσώπους μας στην Ελλάδα.

2018-09-15T09:07:49+03:00Σεπτέμβριος 15th, 2018|Tags: |0 Comments