Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Monthly Archives: Ιούλιος 2018

//Ιούλιος

Εγγραφή Επιχείρησης Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές στην Κυπριακή Δημοκρατία

2018-07-17T20:59:01+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές μπορούν να εγκαθιδρύσουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές οντότητες ή επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία: Εταιρείες (ιδιωτικές ή δημόσιες)· Συνεταιρισμοί (γενικοί ή περιορισμένης ευθύνης)· Εμπορικές επωνυμίες· Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)· Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών. Αρχικά, εκτός από την περίπτωση εγκαθίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας, πρέπει να υποβληθεί Αίτηση για ‘Έγκριση Ονόματος’ πρίν την υποβολή αίτησης για εγγραφή [...]

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

2018-07-15T08:57:47+03:0015 Ιουλίου, 2018|Tags: |

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία αποτελούν έναν αποδοτικό τρόπο αξιοποίησης των πόρων που διατίθενται στα πλαίσια των διαφόρων αναπτυξιακών πολιτικών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μέσω των χρηματοοικονομικών εργαλείων παρέχεται υποστήριξη για επενδύσεις και, γενικότερα, κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών μέσω δανείων, εγγυήσεων, επενδυτικού μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων μηχανισμών ανάληψης κινδύνων σε συνδυασμό πιθανώς με [...]

Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου

2018-07-15T08:49:12+03:0015 Ιουλίου, 2018|Tags: |

Η ίδρυση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ) αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΤΕΚ στοχεύει στη διευκόλυνση και ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση μέσα από την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους, που συμπεριλαμβάνουν μειωμένα επιτόκια, κατά το δυνατόν μειωμένες εγγυητικές απαιτήσεις, μακρά [...]