Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

/, Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας, Χωρίς κατηγορία/Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

Η Κύπρος σαν ένα μοντέρνο χρηματοοικονομικό κέντρο που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες διαθέτει ένα σύγχρονο τραπεζικό σύστημα στο οποίο δραστηριοποιούνται τόσο τοπικές τράπεζες καθώς και τραπεζικά ιδρύματα με παγκόσμια παρουσία και με κύριο σκοπό της εξυπηρέτηση εταιρειών και επιχειρηματιών διεθνών δραστηριοτήτων.
Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα μετά τις δύσκολες μέρες του 2013 είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένα υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουν ανακάμψει πλήρως και παρέχουν απρόσκοπτα υπηρεσίες προς όλους του πελάτες τους.
Η Lta Solutions Ltd ως αξιολογημένος αντιπρόσωπος παρέχει τη δυνατότητα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε τράπεζα της Κύπρου, σε οποιοδήποτε νόμισμα και οι χρηματικές μεταφορές γίνονται χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς.
Για άνοιγμα λογαριασμού στην Κύπρο, προσωπικού ή εταιρικού μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα διεκπεραιώσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες χωρίς την ανάγκη να ταξιδέψετε στη Κύπρο. Για τις Κυπριακές τράπεζες ο πελάτης θα πρέπει να εκπροσωπηθεί από εγκεκριμένο γραφείο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών όπως την Εταιρεία μας. Κάθε κυπριακή τράπεζα υποχρεούται μέσα σε διάστημα 6 μηνών να πραγματοποιήσει συνάντηση μαζί σας ή να διεξάγει βιντεοσυνάντηση (skype call).
Υπάρχει η δυνατότητα για άνοιγμα λογαριασμού στην Κύπρο, για άτομα ή εταιρείες που είναι κάτοικοι Κύπρου ή προέρχονται από το εξωτερικό. Για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε Ελληνικές Εταιρείες.
Οι τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε προσφέρουν διαδικτυακές υπηρεσίες (internet banking) στους πελάτες τους, υπηρεσίες με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς την ανάγκη παρουσίας του πελάτη στο υποκατάστημα.

Έγγραφα που απαιτούνται για άνοιγμα προσωπικού (κατοίκου εξωτερικού) τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο 

  1. Διαβατήριο ή Ταυτότητα
  2. Αποδεικτικό διεύθυνσης  μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΚΟ)
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της ΚΤC για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Έγγραφα που απαιτούνται για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Κυπριακής Εταιρείας στην Κύπρο

  1. Επίσημα εταιρικά πιστοποιητικά (μετόχων, εγγεγραμμένου γραφείου, σύστασης, Διευθυντή και Γραμματέα)
  2. Ιδρυτικό και Καταστατικό
  3. Καταπίστευμα μεταξύ του τελικού δικαιούχου και του εγγεγραμμένου μετόχου (όπου εφαρμόζεται)
  4. Έγγραφα ταυτοποίησης τελικού δικαιούχου (διαβατήριο ή ταυτότητα και αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης διαμονής)

Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στο εξωτερικό 

Η Lta Solutions Ltd έχει αναπτύξει δίκτυο με διεθνή τραπεζικά ιδρύματα στα οποία ως αξιολογημένος αντιπρόσωπος έχει τη δυνατότητα να αιτείται και να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε νόμισμα για νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Για άνοιγμα λογαριασμού, προσωπικού ή εταιρικού στο εξωτερικό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα διεκπεραιώσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες χωρίς τη ανάγκη να ταξιδέψετε.

2018-07-17T21:01:42+03:0017 Ιουλίου, 2018|Tags: |0 Comments