Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Yearly Archives: 2018

/2018

Μικροδάνεια και εγγυήσεις για αγροτικά έως 25.000 ευρώ

2018-12-14T14:02:07+03:0014 Δεκεμβρίου, 2018|Tags: |

Μικροδάνεια και εγγυήσεις για αγροτικά έως 25.000 ευρώ Μικροπιστώσεις Εγγυητής στα δάνεια και για το µισό χαρτοφυλάκιο που θα στηθεί θα είναι το ταµείο των Προγραµµάτων. Αναλυτικά σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες τα χαρακτηριστικά των µικροδανείων είναι τα εξής: Ποιους αφορά Αφορά όλους τους αγρότες φυσικά πρόσωπα και τις πολύ µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις του [...]

Πώς θα δίνονται δάνεια ως €25.000 χωρίς εξασφαλίσεις

2018-10-28T09:34:32+03:0028 Οκτωβρίου, 2018|

Οι προϋποθέσεις για τη σύσταση ιδρυμάτων μικροχρηματοδότησης. Πώς θα μπορούν να παίρνουν χρήματα μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκλειστεί από τις τράπεζες. Σε έως 120 μήνες η εξόφληση. Δάνεια ύψους έως και 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και με διάρκεια αποπληρωμής έως 10 χρόνια, θα μπορούν να λαμβάνουν σύντομα οι πολύ μικρές και [...]

Έγγραφα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

2018-09-15T09:32:31+03:0015 Σεπτεμβρίου, 2018|

Έγγραφα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο  Διαβατήριο ή Ταυτότητα Αποδεικτικό διεύθυνσης  μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΚΟ) Βιογραφικό σημείωμα Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της LTA για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Επίσημα εταιρικά πιστοποιητικά (μετόχων, εγγεγραμμένου γραφείου, σύστασης, Διευθυντή και Γραμματέα) Ιδρυτικό και Καταστατικό Καταπίστευμα μεταξύ του τελικού δικαιούχου και του εγγεγραμμένου μετόχου (όπου εφαρμόζεται) Έγγραφα ταυτοποίησης τελικού δικαιούχου (διαβατήριο [...]

Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας 

2018-09-15T09:07:49+03:0015 Σεπτεμβρίου, 2018|Tags: |

Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας Κατά την οριστικοποίηση του φορολογικού σχεδιασμού που θα συζητήσετε και θα συμφωνήσετε μαζί με τους φορολογικούς μας συμβούλους τα ακόλουθα έγγραφα είναι αναγκαία για την ίδρυση κυπριακής εταιρείας και για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή Αντίγραφο [...]

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

2018-07-17T21:01:42+03:0017 Ιουλίου, 2018|Tags: |

Η Κύπρος σαν ένα μοντέρνο χρηματοοικονομικό κέντρο που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες διαθέτει ένα σύγχρονο τραπεζικό σύστημα στο οποίο δραστηριοποιούνται τόσο τοπικές τράπεζες καθώς και τραπεζικά ιδρύματα με παγκόσμια παρουσία και με κύριο σκοπό της εξυπηρέτηση εταιρειών και επιχειρηματιών διεθνών δραστηριοτήτων. Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα μετά τις δύσκολες μέρες του 2013 είναι [...]

Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις και Κίνητρα για επενδύσεις στην Κύπρο

2018-07-17T21:07:54+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Εν όψει του αυξανόμενου και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η Κυβέρνηση έχει πάρει αρκετά μέτρα για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, τόσο στη διεθνή όσο και στην τοπική αγορά με σκοπό να επιτύχει σταθερή και αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη και να μεγιστοποιήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας μελετήσει σε βάθος τρόπους για την ανάπτυξη [...]

Διαδικασίες σχετικά με τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας Ανάλογα με την επιδιωκόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα

2018-07-17T21:09:26+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Διαδικασίες σχετικά με τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας Ανάλογα με την επιδιωκόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και διατυπώσεις Αγρονόμος – Τοπογράφος Αγρονόμος – Τοπογράφος – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Αεροσκάφος – Μονάδα Συντήρησης Αεροφωτογράφιση Αισθητικός Ακίνητη Ιδιοκτησία – Ανέγερση/ Αλλαγή Χρήσης Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίου Αποθήκευση Προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Αποστολέας Προϊόντων Ειδικού Φόρου [...]

Επαγγελματικά Υποστατικά Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής

2018-07-17T21:11:53+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής, κτιρίου ή υποστατικού εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα (βιομηχανία, εμπόριο, την άσκηση ενός επαγγέλματος ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εξασφαλίζει εισόδημα) στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας χρήσης του υποστατικού για επαγγελματική δραστηριότητα από το οικείο Συμβούλιο του Δήμου ή της Κοινότητας εντός των ορίων των οποίων θα [...]

Άδεια Οικοδομής Για να κτίσει, κατεδαφίσει, κατασκευάσει, επεκτείνει, τροποποιήσει, επιδιορθώσει

2018-07-17T21:14:38+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Άδεια Οικοδομής Για να κτίσει, κατεδαφίσει, κατασκευάσει, επεκτείνει, τροποποιήσει, επιδιορθώσει ή αλλάξει κάποιος τη χρήση υποστατικών στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για τη μετατροπή των υποστατικών καθώς και για οικοδομικά/κατασκευαστικά έργα, πρέπει να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής από την αρμόδια τοπική αρχή ανάλογα με την τοποθεσία της ακίνητης περιουσίας: από το Δημοτικό Συμβούλιο σε περίπτωση που [...]

Η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας είναι πάντοτε αναγκαία πριν την έναρξη οποιασδήποτε ανάπτυξης

2018-07-17T21:16:28+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας είναι πάντοτε αναγκαία πριν την έναρξη οποιασδήποτε ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, η ανάπτυξη ορίζεται ως: «Η εκτέλεση οικοδομικών, μηχανικών, μεταλλευτικών ή άλλων εργασιών εντός, επί, πάνω και κάτω από ακίνητη ιδιοκτησία, ή η εκτέλεση οποιασδήποτε ουσιώδους μεταβολής στη χρήση οικοδομής ή άλλης ιδιοκτησίας». Σε περίπτωση που υπάρχει αβεβαιότητα για [...]