Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Στεγαστικό δάνειο προϋποθέσεις

/Στεγαστικό δάνειο προϋποθέσεις
Στεγαστικό δάνειο προϋποθέσεις2018-10-24T18:56:59+03:00

Βρείτε το Στεγαστικό Δάνειο

Στο Καταναλωτικό Δάνειο με Εξασφάλιση Ακινήτου
Στην Αγορά Κατοικίας - Οικοπέδου
Γενικές Επισκευές – Ανακαίνιση
Στην Ανέγερση / Αποπεράτωση Ακινήτου
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Στον προσεκτικό υπολογισμό του συνολικού κόστους αγοράς/ανέγερσης/επισκευής αυτού.
Στο μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης επί της αξίας του ακινήτου.
Στην εύρεση του επιθυμητού ακινήτου.
Στα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου και στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Στεγαστικό δάνειο προϋποθέσεις

Στεγαστικό δάνειο

 • παίρνετε για να χτίσετε, να αγοράσετε, να ανακαινίσετε ή να επισκευάσετε σπίτι. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε οικόπεδο. Με νέο δάνειο αποπληρώνετε παλαιότερο στεγαστικό δάνειο που έχετε σε άλλη τράπεζα. Σε όλη τη διάρκειά του μπορείτε υπό προϋποθέσεις να αναπροσαρμόσετε τη μηνιαία δόση.

Πώς χρηματοδοτείτε τα σχέδιά σας

 • Το ποσό του στεγαστικού δανείου και η διάρκειά του υπολογίζονται με βάση την οικονομική σας δυνατότητα και την αξία της εξασφάλισης.

Ποσό δανείου από 10.000€ Το εισόδημά σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία του ακινήτου ή των εργασιών επισκευής ή ανακαίνισης διαμορφώνουν το ποσό του στεγαστικού δανείου σας.

 • Εάν αγοράζετε σπίτι, το ποσό του στεγαστικού δανείου δεν ξεπερνά το ποσό που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς του σπιτιού.
 • Εάν χτίζετε, επισκευάζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι σας, το ποσό του στεγαστικού δανείου φτάνει μέχρι το 100% του κόστους των αντίστοιχων εργασιών.
 • Εάν αγοράζετε οικόπεδο για να χτίσετε σπίτι, το ποσό του στεγαστικού δανείου δεν ξεπερνά την αξία του οικοπέδου συν το κόστος των αντίστοιχων κατασκευαστικών εργασιών.

Το ποσό του στεγαστικού δανείου εξαρτάται επίσης από την εμπορική αξία του ακινήτου που προσημειώνεται ως εξασφάλιση:

 • Εάν προσημειώνεται σπίτι, το ποσό του δανείου είναι έως 80% της εμπορικής αξίας αυτού του ακινήτου.
 • Εάν προσημειώνεται οικόπεδο ή επαγγελματική στέγη, το ποσό του δανείου είναι έως 65% της εμπορικής αξίας αυτών των ακινήτων.

Την εμπορική αξία των ακινήτων την καθορίζει ανεξάρτητος πιστοποιημένος μηχανικός που πραγματοποιεί τον τεχνικό έλεγχο στα ακίνητα.
Για 2-30 χρόνιαΗ διάρκεια του στεγαστικού δανείου σας προσδιορίζεται με βάση τη δόση που μπορείτε να πληρώνετε κάθε μήνα και το είδος του επιτοκίου του δανείου. Επιπλέον, στη λήξη του δανείου, o νεότερος που συμμετέχει στο δάνειο δεν μπορεί να είναι πάνω από 75 ετών.
Χωρίς ή με εξασφάλισηΕπειδή το ποσό του στεγαστικού δανείου είναι υψηλό και η διάρκεια μακροχρόνια, είναι απαραίτητο να προσφέρετε μία μορφή εξασφάλισης για το δάνειό σας:

 • Προσημείωση ακινήτου – Σε αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωτικό να ασφαλίσετε αυτό το ακίνητο για πυρκαγιά και σεισμό. Το ακίνητο που προσημειώνεται μπορεί να είναι το σπίτι που αγοράζετε ή κάποιο άλλο ακίνητο.
 • Ενεχυρίαση μετρητών ή τίτλων.
 • Εκταμίευση εφάπαξ ή τμηματικά

Η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου σας γίνεται ανάλογα με τον σκοπό του δανείου και το ακίνητο που αγοράζετε:

 • Εφάπαξ, όταν αγοράζετε σπίτι που είναι ήδη ολοκληρωμένο ή οικόπεδο.
 • Τμηματικά, όταν αγοράζετε σπίτι υπό κατασκευή και όταν επισκευάζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι σας. Κάθε ποσό που εκταμιεύουμε συμβαδίζει με την πρόοδο των εργασιών κατασκευής, επισκευής ή ανακαίνισης.

Πώς εξοφλείτε το στεγαστικό δάνειο σας

 • Εξοφλείτε το δάνειο σας σε δόσεις που πληρώνετε κάθε μήνα. Μπορείτε επίσης να εξοφλήσετε ένα μέρος ή όλο το δάνειό σας πριν τη λήξη του.

Πώς σας διευκολύνουμε

 • Σε όλη τη διάρκεια του στεγαστικού δανείου μπορείτε προσωρινά να μειώσετε ή να αυξήσετε τη δόση κάθε μήνα.
On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για να Αγοράσετε, επισκευάσετε ή ανακαινίσετε το σπίτι σας.