Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Καταναλωτικό Δάνειο με Εξασφάλιση Ακινήτου

/Καταναλωτικό Δάνειο με Εξασφάλιση Ακινήτου
Καταναλωτικό Δάνειο με Εξασφάλιση Ακινήτου2018-10-24T18:58:36+03:00

Βρείτε το Στεγαστικό Δάνειο

Στο Καταναλωτικό Δάνειο με Εξασφάλιση Ακινήτου
Στην Αγορά Κατοικίας - Οικοπέδου
Γενικές Επισκευές – Ανακαίνιση
Στην Ανέγερση / Αποπεράτωση Ακινήτου
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Στον προσεκτικό υπολογισμό του συνολικού κόστους αγοράς/ανέγερσης/επισκευής αυτού.
Στο μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης επί της αξίας του ακινήτου.
Στην εύρεση του επιθυμητού ακινήτου.
Στα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου και στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Καταναλωτικό Δάνειο με Εξασφάλιση Ακινήτου

Δάνειο με εξασφάλιση

  • παίρνετε όταν αγοράζετε, χτίζετε, ανακαινίζετε ή επισκευάζετε το σπίτι σας. Εξασφάλιση χρειάζεται επίσης όταν παίρνετε καταναλωτικό δάνειο πάνω από 30.000€ για καταναλωτικές και προσωπικές ανάγκες σας, ή όταν παίρνετε πράσινο δάνειο πάνω από 15.000€ για να αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι σας.
  • Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία όσο πιο σύντομα γίνεται, είναι πολύ σημαντικό να μας προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την αρχή. Σας εξηγούμε τι χρειαζόμαστε από εσάς και τι ακολουθεί σε κάθε βήμα.

Οικονομική προέγκριση

  • Εξηγούμε τα βήματα για να πάρετε δάνειο και υπολογίζουμε το ποσό που μπορείτε να δανειστείτε. Νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου
  • Όταν εξασφαλίζετε το δάνειό σας με προσημείωση ακινήτου, κάνουμε νομικό και τεχνικό έλεγχο στο ακίνητο που προσημειώνεται. Τελική έγκριση δανείου
  • Μόλις ολοκληρωθεί ο νομικός και τεχνικός έλεγχος, σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διαδικασία για την τελική έγκριση του δανείου σας. Ασφαλιστική κάλυψη
  • Εάν εξασφαλίζετε το δάνειό σας με προσημείωση ακινήτου, είναι υποχρεωτικό να ασφαλίσετε αυτό το ακίνητο για πυρκαγιά και σεισμό. Υπογραφή σύμβασης δανείου
  • Τη σύμβαση υπογράφουν όλοι όσοι συμμετέχουν στο δάνειο:  δανειολήπτες και εγγυητές.Εξασφάλιση
  • Για να εκταμιεύσουμε το δάνειό σας, πρέπει να το εξασφαλίσετε με προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών ή τίτλων. Εκταμίευση δανείου
  • Εκταμιεύουμε το δάνειό σας εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με τον σκοπό του.

On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για να Αγοράσετε, επισκευάσετε ή ανακαινίσετε το σπίτι σας.