Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας ηλικίας 18 έως 75 ετών.

/Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας ηλικίας 18 έως 75 ετών.
Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας ηλικίας 18 έως 75 ετών.2018-10-24T20:12:58+03:00

Δάνειο υποστήριξης αγροτών

Βελτίωση γεωργό – κτηνοτροφικών κτισμάτων.
Φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου, Μηχανολογικού εξοπλισμού.
Δάνειο υποστήριξης νέων αγροτών.
Δάνειο αγροτών γη και εξοπλισμός.
Αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.
Μέχρι 6 έτη για αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου.
Πρόγραμμα μοχλός αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας
Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης.

Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας ηλικίας 18 έως 75 ετών.

  • Πιστοδοτικό όριο για την κάλυψη αναγκών της αγροτικής παραγωγής.
  • Νέους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 έως 75 ετών.
  • Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ για όλη τη διάρκεια του δανείου
  • Διαρκεί όσο η καλλιεργητική / γαλακτοκομική περίοδος

Το οφειλόμενο ποσό της κάρτας εξοφλείται , είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά από τις πληρωμές της αξίας α΄ ύλης που έχει παραδώσει ο παραγωγός στην μεταποιητική μονάδα

Εξαρτάται από την αξία της παραγωγής που θα παραδώσει στον αγοραστή, με τον οποίο έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό παράδοσης της παραγωγής του και το κόστος των εισροών της αγροτικής του παραγωγής.

On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για Αγρότες Ελεύθερους Επαγγελματίες.