Ειδικά προγράμματα στην τουριστική σας επιχείρηση

/Ειδικά προγράμματα στην τουριστική σας επιχείρηση
Ειδικά προγράμματα στην τουριστική σας επιχείρηση2018-10-24T19:43:16+03:00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επενδυτικά Δάνεια με 50% άτοκη χρηματοδότηση του κεφαλαίου
Ανταγωνιστικότιτα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Στεγαστικά - Επισκευαστικά - Αγορά Ακινήτου
Επιχειρηματικά - Ναυτιλιακά - Βιομηχανικά - Ξενοδοχειακά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan
Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης
Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Ειδικά προγράμματα στην τουριστική σας  επιχείρηση

Στηρίζουμε τον τουρισμό με εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων με υποδομές που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού κλάδου. Συμμετέχουμε σε δράσεις που ενισχύουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Για τις καθημερινές ανάγκες σας

Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως την αυξημένη κίνηση της τουριστικής περιόδου χρειάζεστε επιλογές στη λειτουργία της επιχείρησής σας, για να εξοικονομείτε χρόνο και να ενισχύετε την ανταγωνιστικότητά της.

Χρηματοδότηση και εποχικότητα

Οι εισπράξεις της επιχείρησής σας αυξάνονται συγκεκριμένους μήνες τον χρόνο. Αντίθετα, οι πληρωμές λογαριασμών και οφειλών είναι σταθερές. Γι’ αυτό προσαρμόζουμε τη χρηματοδότηση και τους όρους αποπληρωμής στην εποχικότητα, τις ανάγκες της επιχείρησής σας και το προφίλ της επένδυσης.

Με τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης εξασφαλίζετε ρευστότητα για τις τρέχουσες ανάγκες πριν ξεκινήσουν οι εισπράξεις σας. Μπορείτε να ανακαινίσετε τα δωμάτιά σας, να αναβαθμίσετε τον εξοπλισμό σας ή να κατασκευάσετε νέα μονάδα για το ξενοδοχείο σας και να οργανωθείτε πριν τη νέα τουριστική περίοδο.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις προσφέρουμε εξατομικευμένες επιλογές χρηματοδότησης, leasing, συναλλακτικών υπηρεσιών, factoring. Σας παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου. Σας υποστηρίζουμε όταν αναζητάτε στρατηγικό επενδυτή για τα σχέδιά σας.

Έχουμε την τεχνογνωσία και τις υποδομές για να στηρίζουμε ενεργά και με συνέπεια όλες τις επιχειρήσεις του τουρισμού, μικρές, μεσαίες και μεγάλες.

On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.