Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Δάνειο υποστήριξης νέων αγροτών από 5.000€ έως 150.000€ ηλικίας 19 – 50 ετών

/Δάνειο υποστήριξης νέων αγροτών από 5.000€ έως 150.000€ ηλικίας 19 – 50 ετών
Δάνειο υποστήριξης νέων αγροτών από 5.000€ έως 150.000€ ηλικίας 19 – 50 ετών2018-10-24T20:10:22+03:00

Δάνειο υποστήριξης αγροτών

Βελτίωση γεωργό – κτηνοτροφικών κτισμάτων.
Φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου, Μηχανολογικού εξοπλισμού.
Δάνειο υποστήριξης νέων αγροτών.
Δάνειο αγροτών γη και εξοπλισμός.
Αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.
Μέχρι 6 έτη για αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου.
Πρόγραμμα μοχλός αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας
Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης.

Δάνειο υποστήριξης νέων αγροτών από 5.000€ έως 150.000€ ηλικίας 19 – 50 ετών

Δάνειο για αγορά καλλιεργήσιμης γης, φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου & μηχανολογικού εξοπλισμού, αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση / βελτίωση γεωργό – κτηνοτροφικών κτισμάτων. Για Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 19 – 50 ετών οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Αγροτικό Τομέα και θα αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη

Ειδικά για νέους ηλικίας έως 40 ετών για την αγορά γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%

  1. Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
  2. Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης
  3. Μέχρι 6 έτη για αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου

Από 5.000€ έως 150.000€ με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειωμένου ακινήτου.

On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για Αγρότες Ελεύθερους Επαγγελματίες.