Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Δάνειο ενεργητικής προστασίας αγροτικής καλλιέργειας (ΕΛ.Γ.Α.) από €2.000 – €170.000, ηλικίας 18 – 65 ετών

/Δάνειο ενεργητικής προστασίας αγροτικής καλλιέργειας (ΕΛ.Γ.Α.) από €2.000 – €170.000, ηλικίας 18 – 65 ετών
Δάνειο ενεργητικής προστασίας αγροτικής καλλιέργειας (ΕΛ.Γ.Α.) από €2.000 – €170.000, ηλικίας 18 – 65 ετών2018-10-24T20:14:23+03:00

Δάνειο υποστήριξης αγροτών

Βελτίωση γεωργό – κτηνοτροφικών κτισμάτων.
Φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου, Μηχανολογικού εξοπλισμού.
Δάνειο υποστήριξης νέων αγροτών.
Δάνειο αγροτών γη και εξοπλισμός.
Αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.
Μέχρι 6 έτη για αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου.
Πρόγραμμα μοχλός αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας
Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης.

Δάνειο ενεργητικής προστασίας αγροτικής καλλιέργειας (ΕΛ.Γ.Α.) από €2.000 – €170.000, ηλικίας 18 – 65 ετών

Δάνειο για αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή.

Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18 – 65 ετών που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α.

Έως 6 έτη ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι τόκοι θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο, κάθε 30/06 και 31/12. Το κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί με το ποσό της εκχωρούμενης επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. και το εναπομείναν υπόλοιπο κεφάλαιο, σε περίπτωση χρηματοδότησης και της ίδιας συμμετοχής, θα αποπληρωθεί με την καταβολή ισόποσων χρεολυτικών δόσεων

ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ €2.000 – €170.000

On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για Αγρότες Ελεύθερους Επαγγελματίες.