Δάνεια για Μικρές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση τους

/Δάνεια για Μικρές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση τους
Δάνεια για Μικρές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση τους2018-10-24T19:47:36+03:00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επενδυτικά Δάνεια με 50% άτοκη χρηματοδότηση του κεφαλαίου
Ανταγωνιστικότιτα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Στεγαστικά - Επισκευαστικά - Αγορά Ακινήτου
Επιχειρηματικά - Ναυτιλιακά - Βιομηχανικά - Ξενοδοχειακά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan
Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης
Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Δάνεια για Μικρές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση τους

Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για την χρηματοδότηση εργασιών και εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης επαγγελματικών και εμπορικών χώρων. Συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης..

Χαμηλότερα έξοδα

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Green Banking, σας δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης της επιχείρησης σας με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους που καθορίζονται σε συνδυασμό με το προφίλ του πελάτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Ευέλικτες διαδικασίες

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας, σας εξασφαλίζουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και στηρίζουμε στις κρίσιμες αποφάσεις που συνοδεύουν την υλοποίησή τους.

Πράσινες υπηρεσίες

Προλαβαίνοντας τις ανάγκες σας, σάς προτείνουμε χρήσιμες πράσινες υπηρεσίες που συμπληρώνουν ή δίνουν πρόσθετη αξία στο επενδυτικό σας έργο:

Πράσινες υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Βιώσιμη επένδυση

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και συμβουλευτικών λύσεων πράσινης επιχειρηματικότητας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας εξασφαλίζουν θετική απόδοση από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.

Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με ένα καλά μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο και τη στήριξη που σας προσφέρουμε σε κάθε βήμα σας, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα αναβαθμίζετε τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πειραιώς Green Επιχειρείν για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχείρησης προσφέρει λύσεις χρηματοδότησης, ασφάλισης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσίών σε:

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο έως €2,5εκ) που επιθυμούν να επενδύσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών ακινήτων τους ή/και στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για συμψηφισμό ενέργειας (net metering)

Πλεονεκτήματα

 • Συνδυασμός χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών λύσεων
 • Η χρηματοδότηση συνδυάζεται με πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, για την προστασία σας ως επενδυτή.

Χαρακτηριστικά

 • Σκοπός του συγκεκριμένου δανείου είναι η χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης επαγγελματικών και εμπορικών χώρων σε ανάγκες που αφορούν τις κάτωθι εργασίες και εξοπλισμό:
 • Θερμομόνωση κελύφους, κουφώματα, σταθερά και κινητά σκίαστρα
 • Ενεργειακή αναβάθμιση μηχανολογικών συστημάτων (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμού, ζεστού νερού) με νέα υψηλότερης απόδοσης
 • Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος φωτισμού
 • Συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό ενέργειας (net metering)

Ποσό δανείου Έως €200.000

 • Έως 80% του προϋπολογισμού εργασιών ή / και αγοράς εξοπλισμού
 • Τουλάχιστον το 80% της επένδυσης θα πρέπει να αφορά παρεμβάσεις πράσινου χαρακτήρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω και θα πιστοποιούνται από την Υπηρεσία Green Banking.

Διάρκεια

 • Μέχρι 3 έτη για ποσά δανείου έως €20.000
 • Μέχρι 10 έτη για ποσά δανείου από €20.001 έως €200.000

Επιτόκιο

 • Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Μεσομακροπρόθεσμων Χορηγήσεων (ΒΕΜΧ) και μείωση έως 2%.
 • Δυνατότητα και για ποσά άνω των €100.000 Euribor 1Μ ή 3Μ πλεόν πειρθωρίου από 4% (αναλόγως των εξασφαλίσεων).
 • Ο πελάτης επιβαρύνεται και με την Εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%).

Αποπληρωμή

 • Σε μηνιαίες, τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Περίοδος χάριτος

 • Μέχρι 6 μήνες. Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκους.

Εκταμίευση

 • Σταδιακές εκταμιεύσεις -έως και 3- με δυνατότητα προκαταβολής έως το 20% του δανείου χωρίς πιστοποίηση και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται οι εξασφαλίσεις και τα καλύμματα που έχουν απαιτηθεί.

Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

 • Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός και σεισμού του προσημειωμένου ακινήτου.
 • Υποχρεωτική Ασφάλιση φωτοβολταϊκού συστήματος, εφόσον αφορά την χρηματοδότηση φωτοβολταϊκού συστήματος.
On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.