Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Γλωσσάριο επιχειρηματικών δανείων

/Γλωσσάριο επιχειρηματικών δανείων
Γλωσσάριο επιχειρηματικών δανείων2018-10-24T21:07:51+03:00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επενδυτικά Δάνεια με 50% άτοκη χρηματοδότηση του κεφαλαίου
Ανταγωνιστικότιτα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Επιχειρηματικά - Ναυτιλιακά - Βιομηχανικά - Ξενοδοχειακά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan
Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης
Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Γλωσσάριο επιχειρηματικών δανείων

Όταν ξεκινάτε να σχεδιάζετε την επιχείρησή σας, πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τις οικονομικές ανάγκες και να μην περιοριστείτε στα έξοδα εκκίνησης και προβολής, αλλά να υπολογίσετε και το κεφάλαιο που θα χρειαστείτε για τα πρώτα λειτουργικά έξοδα» 

Είναι τα χρήματα που δανείζονται σε μια επιχείρηση με τον όρο ότι το αρχικό ποσόν, συν οι τόκοι, θα επιστραφεί στον πιστωτή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πιστωτές απαιτούν εγγυήσεις προτού χορηγήσουν επαγγελματικά δάνεια.

Ένα μεγάλο ποσό για την έναρξη της επιχείρησης αφορά τον εξοπλισμό της και το εμπόρευμα που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Οταν οι προμηθευτές είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τη νέα επιχείρηση, μπορούν να δώσουν τον εξοπλισμό ή εμπορεύματα με πίστωση. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο επιχειρηματίας να θέσει σε λειτουργία την επιχείρηση και ορισμένα από τα κεφάλαια της επιχείρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν τη σύσταση μιας επιχείρησης σκέπτονται τις τράπεζες ως πηγές χορήγησης επαγγελματικών δανείων. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποιον τραπεζικό λογαριασμό και τακτικές συναλλαγές με συγκεκριμένες τράπεζες. Είναι λοιπόν φυσικό να ξεκινήσουν από εκεί για την εξεύρεση επαγγελματικού δανείου. Προτού όμως επισκεφθούμε την τράπεζα για να ζητήσουμε δάνειο, θα πρέπει να ενημερωθούμε για τους διάφορους τρόπους χρηματοδότησης που υπάρχουν.

Βραχυπρόθεσμα δάνεια: 

Δάνεια μικρής διάρκειας που τις περισσότερες φορές δεν απαιτούν εγγύηση.
Τοκοχρεολυτικά δάνεια: Η διάρκεια του δανείου καθορίζεται κατά τη σύναψη της συμφωνίας. Συνήθως η εξόφληση γίνεται με μηνιαίες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια αυτά και τον τόκο επικοινωνήστε με τραπεζικά ιδρύματα.

Τραπεζική πίστωση – line of credit 

(ή πιστωτικός λογαριασμός): Υπάρχουν δύο τρόποι πίστωσης αυτού του είδους. Το πρώτο είδος είναι η απλή τραπεζική πίστωση και το δεύτερο η αναπληρούμενη πίστωση. Στην πρώτη περίπτωση η τράπεζα και ο επιχειρηματίας έχουν συμφωνήσει σε ένα ποσό πίστωσης. Ο επιχειρηματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει όλο το ποσό ή τμήμα του για τις ανάγκες της επιχείρησης. Η πίστωση αυτή έχει ημερομηνία λήξεως. Στη δεύτερη περίπτωση η συμφωνία είναι ίδια με την προηγούμενη, με τη διαφορά όμως ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να ζητήσει την ανανέωση της πίστωσης μετά τη λήξη της πρώτης συμφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τη χρέωση και τους τόκους αποταθείτε σε τράπεζες.

Υποθήκες: 

Τα δάνεια με υποθήκη ακίνητη περιουσία δίνονται σε επιχειρήσεις που έχουν ακίνητη περιουσία και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ως εγγύηση (εχέγγυο). Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση αφορά την υποθήκευση νέας περιουσίας, όπως λόγου χάρη το κτίριο που στεγάζει την επιχείρηση. Το ακίνητο είναι η εγγύηση του δανείου. Η δεύτερη περίπτωση αφορά ακίνητα που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν μέρει ως εγγύηση. Η διαφορά μεταξύ του υπόλοιπου χρέους και της αξίας του ακινήτου μπορεί να αποτελέσει εγγύηση για δανεισμό.

Χρηματοδότηση αποθεμάτων: 

Στην περίπτωση αυτή το δάνειο δίνεται με εγγύηση τα εμπορεύματα που βρίσκονται στο κατάστημα ή στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πιστωτές δίνουν δάνεια όχι μεγαλύτερα από το 50% της αξίας των εμπορευμάτων.

Πολλά δάνεια δεν εγκρίνονται γιατί το πρόσωπο που ζητάει το δάνειο έχει δυσμενή στοιχεία από χρηματοοικονομικές συναλλαγές ή γιατί δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το χρέος. Αφού στις περισσότερες περιπτώσεις τα δάνεια μεσαίας και μακράς διάρκειας δίνονται από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, αξίζει τον κόπο να διερευνήσουμε τις συνθήκες και να προετοιμαστούμε να απαντήσουμε σε όσα ερωτήματα μας θέσουν. Μερικά από αυτά είναι: «Πόσα χρήματα χρειάζεστε;», «Είναι αρκετά αυτά τα χρήματα για τους σκοπούς σας;», «Τι είδους δάνειο θέλετε, μακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο;».

Πολλοί επιχειρηματίες θέλουν να δανειστούν περισσότερα χρήματα από όσα τους χρειάζονται, γιατί νομίζουν ότι με τον τρόπο αυτό θα λύσουν όλα τους τα προβλήματα. Αλλοι, πάλι, δανείζονται μόνο τα άκρως απαραίτητα και χάνουν την ευκαιρία να επενδύσουν με χρήματα τρίτων. Γι’ αυτό πρέπει να βρείτε τη χρυσή τομή και το δάνειο να μην είναι ούτε μικρό ούτε και υπερβολικά μεγάλο.

Το αρχικό κεφάλαιο ή ιδρυτικό κεφάλαιο είναι τα χρήματα που επενδύει κάποιος σε μια επιχείρηση με αντάλλαγμα την ιδιοκτησία μέρους της επιχείρησης και μερίδιο στα κέρδη.

Η καλύτερη πηγή μετοχικού κεφαλαίου είναι οι αποταμιεύσεις του επιχειρηματία. Αν η επιχείρηση συσταθεί και λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο με τα χρήματα που έχει αποταμιεύσει ο επιχειρηματίας, τότε είναι λογικό ότι θα έχει μικρότερες υποχρεώσεις και μεγαλύτερο κέρδος.

Υπάρχει περίπτωση να βρείτε χρηματοδότηση από ιδιώτες που έχουν τη διάθεση και τα χρήματα να επενδύσουν σε νέες επιχειρήσεις.

Οι επενδυτές κεφαλαίων δεν επενδύουν σε νεοσύστατες εταιρείες, αλλά σε μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς το κέρδος είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά τους.

Οι επιχειρηματίες που θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαφορετικούς τομείς μπορούν να το κάνουν με τη βοήθεια συνεταίρων.

Όλοι οι επιχειρηματίες πρέπει να ξέρουν τις πηγές οικονομικής στήριξης που τους είναι διαθέσιμες και πώς καθεμία από αυτές ταιριάζει με την επιχείρησή τους. Είναι πολύ σημαντικό να διερευνήσετε το πραγματικό κόστος αυτών των πηγών τόσο σε οικονομικό όσο και σε ιδιοκτησιακό επίπεδο».

Ο επιχειρηματίας έχει πολλές χρηματοδοτικές πηγές από τις οποίες μπορεί να διαλέξει, όπως είναι τα δάνεια και το μετοχικό κεφάλαιο. Αλλά «το να ταιριάξουν οι χρηματοδοτικές πηγές με τις ανάγκες της επιχείρησης είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Ο επιχειρηματίας πρέπει να θυμάται ότι η καλύτερη πηγή χρηματοδότησης είναι αυτή η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησης στο κατώτερο δυνατό κόστος.

Οταν ετοιμάζετε την αίτηση δανείου, θα πρέπει να σχεδιάσετε τη σύνταξή της ώστε να μπορείτε να δείξετε πού και πώς θα χρησιμοποιήσετε τα χρήματα, καθώς και ότι έχετε τη δυνατότητα να το εξοφλήσετε. Πρέπει επίσης να μπορέσετε να αποδείξετε ­ αν σας ζητηθεί ­ γιατί τα χρήματα του δανείου θα βοηθήσουν την επιχείρηση και θα αυξήσουν τα έσοδα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίσετε τον τρέχοντα ισολογισμό ώστε να φανεί ότι έχετε αρκετά χρήματα για να πληρώνετε τις δόσεις.
Ενα μέρος των πληροφοριών που απαιτεί η τράπεζα προέρχεται από τον δανειολήπτη ενώ ένα άλλο από τα αρχεία της ίδιας της τράπεζας ή από εξωτερικές πηγές. Τα σημεία που χρήζουν προσοχής, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής συμβουλών προς τους επιχειρηματίες 

Ο πιστωτής θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει τα κεφάλαιά του και να εξασφαλίσει την εξόφληση του δανείου.

Οι ικανότητες του επιχειρηματία για σωστή διοίκηση της επιχείρησης και οι επενδύσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων του αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την τράπεζα ή τον πιστωτή.

Τα χρήματα που έχει επενδύσει ο ίδιος ο επιχειρηματίας στην επιχείρηση είναι απόδειξη της σοβαρότητας και της αφοσίωσης στους στόχους του. Ολα αυτά βαρύνουν στην απόφαση της τράπεζας να εκδώσει ή να απορρίψει την αίτηση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο σύστασης ή έναρξης της λειτουργίας τους πρέπει να θέσουν σημαντικές εγγυήσεις για να μπορέσουν να δανειστούν κεφάλαια. Για τους λόγους αυτούς, ο νέος επιχειρηματίας πρέπει να σκεφθεί πολύ σοβαρά το θέμα του δανείου, γιατί ­ στη χειρότερη περίπτωση ­ κινδυνεύει να χάσει την εγγύηση, συνήθως το σπίτι του ή άλλη ακίνητη περιουσία του.