Ανακυκλούμενες χρηματοδοτήσεις

/Ανακυκλούμενες χρηματοδοτήσεις
Ανακυκλούμενες χρηματοδοτήσεις2018-10-21T13:02:07+03:00

Ανακυκλούμενες χρηματοδοτήσεις

Για την επιχείρησή σας  Κεφάλαια Κίνησης:

 • Μέσω ανοικτών λογαριασμών
 • Έναντι απαιτήσεων
 • Μέσω Overdraft

Μορφές χρηματοδοτήσεων αναγκών σε Κεφάλαια Κίνησης

 • Μέσω ανοικτών λογαριασμών

Σίγουρα η δυνατότητα παροχής μεγαλύτερων πιστώσεων στους πελάτες σας ή η γρηγορότερη πληρωμή των προμηθευτών σας, σας ενδιαφέρει άμεσα Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:

 • Ετήσια ανανέωση
 • Εξόφληση κεφαλαίου σε τακτά διαστήματα ή σε περιόδους που προσαρμόζονται στο συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης
 • Δυνατότητα επαναχορήγησης του εξοφλούμενου κεφαλαίου
 • Εξάμηνη χρέωση τόκων
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το βασικό επιτόκιο για κεφάλαια κίνησης.
 • Έναντι απαιτήσεων

Η χρηματοδότηση έναντι απαιτήσεων, σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε σε μετρητά στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησής σας, όπως:

 • Απαιτήσεις από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών με το σύστημα των άτοκων δόσεων
 • Επιταγές και συναλλαγματικές πελατείας
 • Τιμολόγια πώλησης με πίστωση
 • Φορτωτικά έγγραφα.

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά

 • Όρια που προσαρμόζονται στο ύψος των πωλήσεών σας και στις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησής σας
 • Εξόφληση κεφαλαίου σε τακτά διαστήματα ή ανάλογα με τη ληκτότητα των σχετικών απαιτήσεων
 • Εξάμηνη χρέωση τόκων
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο για Κεφάλαια Κίνησης.
 • Μέσω Οverdraft

Αν αναζητάτε τρόπο ενίσχυσης της ρευστότητας της επιχείρησής σας, η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε μετρητά με όριο υπερανάληψης (overdraft) που συνδέεται με το λογαριασμό σας όψεως, μέσω του οποίου διενεργούνται οι συναλλαγές σας. Πλεονεκτήματα και Χαρακτηριστικά:

 • Απλές διαδικασίες εκταμίευσης
 • Ετήσια ανανέωση
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο για Κεφάλαια Κίνησης
 • Εξάμηνη χρέωση τόκων
 • Χορήγηση κάρτας ΕΘΝΟCASH PLUS
 • Κίνηση του λογαριασμού σας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας i-bank Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας.

Βασικά δικαιολογητικά

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης

Για βιβλία Β΄ κατηγορίας:

 • Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους
 • Ε1 και Ε3 τελευταίας τριετίας, Ε9 έτους 2005 και τυχόν μεταγενέστερων μεταβολών
 • Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Απροηγούμενου και τρέχοντος έτους (όπου προβλέπεται).

Για βιβλία Γ΄ κατηγορίας:

 • επιπλέον των ανωτέρω:
 • ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών
 • πρόσφατο ισοζύγιο και ισοζύγιο του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Οι άνθρωποι της Lta Solutions Ltd Επαγγελματικός Σύμβουλος αξιολογεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας. Προτείνει τις κατάλληλες χρηματοδοτικές επιλογές. Προσαρμόζετε τους όρους αποπληρωμής και το ποσό της δόσης ώστε να μην επηρεάζεται η ρευστότητα της επιχείρησής σας.