Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Αγορά Οικοπέδου

/Αγορά Οικοπέδου
Αγορά Οικοπέδου2018-10-24T18:55:59+03:00

Βρείτε το Στεγαστικό Δάνειο

Στο Καταναλωτικό Δάνειο με Εξασφάλιση Ακινήτου
Στην Αγορά Κατοικίας - Οικοπέδου
Γενικές Επισκευές – Ανακαίνιση
Στην Ανέγερση / Αποπεράτωση Ακινήτου
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Στον προσεκτικό υπολογισμό του συνολικού κόστους αγοράς/ανέγερσης/επισκευής αυτού.
Στο μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης επί της αξίας του ακινήτου.
Στην εύρεση του επιθυμητού ακινήτου.
Στα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου και στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Αγορά Οικοπέδου

Από τη στιγμή που θα προ εγκριθεί η αίτηση για χορήγηση στεγαστικού δανείου, απαιτείται αρκετός χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να πάρει ο δανειολήπτης τα χρήματα στο χέρι. Οι διαδικασίες από την προ έγκριση μέχρι την εκταμίευση του δανείου απαιτούν  1 μήνα, μερικές φορές και  περισσότερο, ανάλογα με την ευελιξία της κάθε τράπεζας.

Συνήθως, τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:

  1. Πρώτο: Ο δανειολήπτης  πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο στεγαστικό δάνειο για αυτόν και να προσδιορίσει πόσα διαθέτει κάθε μήνα  για την  πληρωμή δόσεων.
  2. Δεύτερο:  Αφού υπολογιστεί το ποσό του δανείου που μπορεί να πάρει ο δανειολήπτης (π.χ. 100.000 ευρώ), το επόμενο βήμα είναι να διασφαλιστεί η τράπεζα ότι θα μπορέσει να το αποπληρώσει. Με άλλα λόγια θα πρέπει να βρεθεί το ύψος της προσημείωσης για να «καλυφθεί» η τράπεζα για το συγκεκριμένο ποσό.
  3. Τρίτο: Αφού γίνουν οι σχετικές αιτήσεις και υποβληθούν τα πρώτα δικαιολογητικά, η τράπεζα προχωρά στην προέγκριση. Σε αυτή τη φάση συνήθως οι τράπεζες ζητούν προσωπικά (π.χ. την ταυτότητα) και οικονομικά στοιχεία (εκκαθαριστικό Εφορίας, άλλα ακίνητα, Ι.Χ., άλλα περιουσιακά στοιχεία κλπ.), όπως και επαγγελματικά (θέση, είδος εργασίας, χρόνια εργασίας κλπ.). Επίσης, ζητούν στοιχεία για το ακίνητο το οποίο πρόκειται να αγοραστεί με δάνειο (π.χ. τοπογραφικό οικοπέδου, κατόψεις, οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, κανονισμός πολυκατοικίας, αν πρόκειται για διαμέρισμα κλπ.).
  4. Τέταρτο: Το επόμενο βήμα είναι να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου που προορίζεται για προσημείωση από την ίδια την τράπεζα. Η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου είναι σημαντική για την έγκριση του ύψους του δανείου. Μπορεί να προσημειωθεί το ίδιο ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί ή να χτιστεί,  ή κάποιο άλλο. Στην περίπτωση που προσημειωθεί ένα ακίνητο που χτίζεται, τότε η εκταμίευση των δόσεων γίνεται συνήθως με την πρόοδο των εργασιών.
  5. Πέμπτο: Αφού γίνουν οι εκτιμήσεις και δεν «ανατρέπουν» τα δεδομένα της προέγκρισης, τότε ο δανειολήπτης μπαίνει στην τελική ευθεία για να λάβει από την τράπεζα την οριστική έγκριση.
  6. Έκτο: Προσημειώνεται το ακίνητο που «δίνεται» στην τράπεζα ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή του δανείου. Αυτό απαιτεί ραντεβού σε αρμόδιο δικαστήριο του εκπροσώπου της τράπεζας και του ενδιαφερομένου (ή εκπροσώπου του), ώστε να γίνει η εγγραφή της προσημείωσης του ακινήτου υπέρ της τράπεζας.
  7. Έβδομο: Υπογραφή σύμβασης δανείου. Είναι η  πιο απλή διαδικασία απ΄ όλες, καθώς υπογράφεται η δανειακή σύμβαση, στο κατάστημα που κατατέθηκε η αίτηση δανειοδότησης.
  8. Όγδοο: Εάν πρόκειται για αγορά ακινήτου, τότε ο δανειολήπτης πρέπει να προχωρήσει σε υπογραφή συμβολαίων με τον πωλητή. Σε αυτή τη φάση γίνεται και έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου που αγοράζεται. Μερικοί κάνουν τους ελέγχους αυτούς αρκετά νωρίτερα.
  9. Ένατο: Εφόσον όλα πάνε καλά, με την υπογραφή των συμβολαίων, ο πωλητής παίρνει από την τράπεζα την επιταγή με το ποσό του δανείου, ως αντίτιμο της αξίας για την αγοραπωλησία. Εάν ο δανειολήπτης χτίζει το σπίτι, τότε παίρνει το πρώτο μέρος (γίνεται η πρώτη εκταμίευση) του δανείου. Το υπόλοιπο δίνεται συνήθως με την πρόοδο των εργασιών.

 Η χρονική διάρκεια

Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει περισσότερο από έναν μήνα, καθώς για τα περισσότερα «βήματα» απαιτείται μια σειρά δικαιολογητικών δηλώσεων και άλλων «χαρτιών», που τις περισσότερες φορές η συγκέντρωσή τους μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο χρονοβόρα από ό,τι η επιλογή του κατάλληλου δανείου. Για τον λόγο αυτό, προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία, ή τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, προσπαθήστε να συγκεντρώσετε όσα πιο πολλά έγγραφα μπορείτε.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1.     Συμπλήρωση σχετικής αίτησης (χορηγείται από την τράπεζα)
2.     Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του δανειολήπτη
3.     Για μισθωτούς: Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας και βεβαίωση αποδοχών μισθοδοσίας του δανειολήπτη (και του εγγυητή, όπου αυτός απαιτείται)
4.     Για ελεύθερους επαγγελματίες: Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας

Έγγραφα για τον μηχανικό:

1.     Τίτλος ιδιοκτησίας
2.     Αδεια οικοδομής
3.     Τοπογραφικό διάγραμμα
4.     Κάτοψη χώρου

Νομικά έγγραφα:

1.     Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας

On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για να Αγοράσετε, επισκευάσετε ή ανακαινίσετε το σπίτι σας.