Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Αγορά Επαγγελματικού Χώρου

/Αγορά Επαγγελματικού Χώρου
Αγορά Επαγγελματικού Χώρου2018-10-24T19:45:48+03:00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επενδυτικά Δάνεια με 50% άτοκη χρηματοδότηση του κεφαλαίου
Ανταγωνιστικότιτα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Επιχειρηματικά - Ναυτιλιακά - Βιομηχανικά - Ξενοδοχειακά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan
Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης
Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Αγορά Επαγγελματικού Χώρου

Επαγγελματικό Ακίνητο παρέχει την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη στις επιχειρήσεις για την αγορά επαγγελματικής στέγης. Χρηματοδοτεί:
την αγορά έτοιμου ή υπό κατασκευή επαγγελματικού ακινήτου

 • την αγορά οικοπέδου
 • την ανέγερση, αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή ή συντήρηση επαγγελματικού ακινήτου.

Ποσό Δανείου:

 • Από Ευρώ 10.000 έως:
 • το 75% του προϋπολογισμού κόστους αποπερατώσεως, προσθήκης, συντηρήσεως, επισκευής  του επαγγελματικού ακινήτου.
 • το 75% της εμπορικής αξίας του επαγγελματικού ακινήτου.

Διάρκεια:

 • Από 5 έως 20 έτη.

Επιτόκιο*:Δυνατότητα επιλογής:

 • Κυμαινόμενου επιτοκίου βάσει Ελάχιστου Δανειακού Επιτοκίου (Ε.Δ.Ε.) πλέον  περιθωρίου.
 • Σταθερού επιτοκίου για 3 ή 5 έτη ανάλογα με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.
 • Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, ήτοι 0,60%.

Μετά τη λήξη της διάρκειας σταθερού επιτοκίου και καθ΄όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, μπορείτε να επιλέξετε είτε κυμαινόμενο είτε ένα από τα εκάστοτε ισχύοντα σταθερά επιτόκια αυτής της κατηγορίας δανείου.

Τρόπος Εξυπηρετήσεως:

 • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Περίοδος Χάριτος:

 • Έως 6 μήνες για την αγορά ακινήτου και έως 2 έτη για ανέγερση, αποπεράτωση.
On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.