LTA Solutions2020-11-06T09:08:55+03:00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επενδυτικά Δάνεια με 50% άτοκη χρηματοδότηση του κεφαλαίου
Ανταγωνιστικότιτα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Στεγαστικά - Επισκευαστικά - Αγορά Ακινήτου
Επιχειρηματικά - Ναυτιλιακά - Βιομηχανικά - Ξενοδοχειακά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan
Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης
Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία
LTA SOLUTIONS LIMITED
 • Το εξειδικευμένο μας προσωπικό αναλαμβάνει να αναλύσει τις ανάγκες σας και να σας προτείνει την καλύτερη, και πιο συμφέρουσα λύση για την λειτουργία της εταιρίας σας.

 • Το συμβουλευτικό τμήμα της ( Lta Solutions Ltd ) είναι δίπλα σας και πάντα ενημερωμένο στις εξελίξεις, για να συμβάλλει στην γρήγορη ανάπτυξη και σταθερότητα της εταιρίας σας. Η εμπειρία , τεχνογνωσία και εξειδίκευση πάνω στις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει. Το προσωπικό της , είναι άρτια εξειδικευμένο με μεγάλη επιστημονική κατάρτιση ενώ προσφέρει αποτελεσματικότητα και ποιοτικά αποτελέσματα στους πελάτες.

 • Αξιοποιώντας γνώση και την εμπειρία των συνεργατών μας, τα ιδανικά αλλά και την αξιοπρέπεια που δίνουμε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε υποψήφιου πελάτη – συνεργάτη μας, η Lta Solutions Ltd, ως σύμβουλος επιχειρήσεων έχει καταφέρει να οικοδομήσει ένα ισχυρό όνομα και σχέση εμπιστοσύνης με πληθώρα εταιρειών και επιχειρηματιών.

 • Κύρια επιδίωξη της πολιτικής μας, ως προς τους πελάτες μας, είναι Να παρέχουμε στον πελάτη υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πέραν από τις τυπικές υποχρεώσεις μας, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες του πελάτη.

 • Η εταιρεία ( Lta Solutions Ltd ) προσφέρει στους πελάτες της εξειδικευμένες επαγγελματικές συμβουλές και μελέτες, με δέσμευση στο να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοσή τους.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ​​ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Λύσεις και σε δύσκολες περιπτώσεις Πανελλαδικά

Η εταιρεία μας αντιλαμβάνεται τις ανάγκες ρευστότητας των Επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών και τους στηρίζει στα επενδυτικά τους σχέδια προσφέροντάς τους πλήρη γκάμα χρηματοδοτικών προϊόντων.

με την μακροχρόνια σχέση με τα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μας δίνει την δυνατότητα να γνωρίζουμε εξ’ αρχής τι έγγραφα θα μας ζητήσουν, για να πάρετε κατ’ αρχήν μια προ έγκριση δανείου

 • Δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους, τόσο για Κεφάλαιο Κίνησης και εξοπλισμού, όσο και Επενδυτικά Δάνεια με 40% άτοκη χρηματοδότηση του Κεφαλαίου
 • ​​Αξιοποιήστε τους τζίρους σας και τα ακίνητα σας για εύρεση κεφαλαίων​, Ανταγωνιστικά επιτόκια δανείων

Έχουμε τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να εξυπηρετούμε την Χρηματοδότηση που θέλετε με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Παρέχουμε πρωτοποριακά, ολοκληρωμένα και ευέλικτα προγράμματα που ταιριάζουν στις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας, προσωπική εξυπηρέτηση και η τακτική ενημέρωση του πελάτη στην παροχή υπηρεσιών που τον ενδιαφέρουν είναι προτεραιότητα για εμάς.

Online αίτηση εκλεξιμότητας

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ Ή ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Στεγαστικά Δάνεια για να Αγοράσετε, επισκευάσετε ή ανακαινίσετε το σπίτι σας, είτε για ιδιόχρηση είτε ως επένδυση.

Έτσι έχετε τη δυνατότητα να χτίσετε, να αγοράσετε, να ανακαινίσετε ή να επισκευάσετε το σπίτι σας, υπολογίζοντας με ακρίβεια τα οικονομικά σας για όλη διάρκεια του δανείου. η Lta Solutions Ltd είναι δίπλα σας από την αρχή και σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για να σκεφτείτε σοβαρά την κάθε πρόταση της εταιρείας μας.

On line Αίτηση εκλεξιμότητας
ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Δάνεια για το προγράμματα Αγροτών Στην Συμβολαιακή Γεωργία & Κτηνοτροφία.

Η Lta Solutions Ltd, έχοντας ως γνώμονα τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα: Πρωτεινη Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας, τα οποία καλύπτουν όλη την αλυσίδα από την παραγωγή έως τη μεταποίηση και εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων.

Θεωρούμε ότι ο αγροτικός τομέας ήταν και πρέπει να γίνει ανταγωνιστικός  στην ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας και σε αυτό είμαστε προσηλωμένοι.  ή υπηρεσίες που προσφέρουμε και της  εξειδικευμένες λύσεις για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των αγροτών είναι:

On line Αίτηση εκλεξιμότητας

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

Χρηματοδότηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του επενδυτικού σας σχεδίου

Με σταθερό στόχο τη στήριξη, ενδυνάμωση και προώθηση κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, η Lta Solutions Ltd στέκεται αρωγός στην ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διαθέτοντας τα απαραίτητα χρηματοδοτικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επενδυτικού σχεδίου, η Τράπεζα συνδράμει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής Μικρής και Μεσαίας Επιχείρησης.

Στο πλαίσιο δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 , σας παρέχουμε:

 • Μακροπρόθεσμα δάνεια επενδυτικού σκοπού
 • Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση (έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης)
 • Εγγυητικές Επιστολές για λήψη προκαταβολής
On line Αίτηση εκλεξιμότητας
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Αναλύει στις επιχειρήσεις τα στοιχεία του προγράμματος και τις απαιτήσεις του.
 • Συγκεντρώνει και ελέγχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εκπονεί και υποβάλλει μελέτη για λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
 • Παρακολουθεί την πορεία αξιολόγησης της πρότασης και ενημερώνει τον πελάτη για την πορεία της.
 • Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης.
 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης.
 • Επιχειρηματικού Σύνταξη  Σχεδίου Business Plan.
 • Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και Εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης.
On Line Αιτημάτων προ αξιολογήσεις

Συμπληρώνοντας την Αίτηση με τα κατάλληλα πεδία, αποστέλλετε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένη υποστήριξη, αν μπορείτε να συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης Από Τραπεζικά ιδρύματα.

Είπαν για εμάς!

Γιώργος Διαμαντόπουλος Πάτρα Εμπόριο ελαιολάδου
Η Ενημέρωση και η σωστή αντιμετώπιση από την εταιρεία Lta Solutions Ltd προς την διαδικασία χρηματοδότησης προς την εταιρεία μου ήταν πάρα πολύ σωστή και μέσα στο σωστό χρονοδιάγραμμα σας ευχαριστώ!!
Παναγιώτα ΠαυλίδουΑθήνα Εμπόριο αλουμινίων
Όλα πήγαν καλά. Η Χρηματοδότηση ήταν σύμφωνα με τις ιδέες μας. Ήδη 30 μέρες μετά ήρθε η σύμβαση προς υπογραφή στην Τράπεζα σας Ευχαριστώ!
Stefan Cross Κρήτη Εμπόριο υδραυλικών
Η βοήθεια και η υποστήριξη κατά τη δημιουργία της Χρηματοδότησης ήταν πολύ καλή και ιδιαίτερα ο λόγος τιμής σας ευχαριστώ!

 Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑΣ